Đào tạo

Viện Dược liệu: Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thị Thanh Loan

BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU

 

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC

 

Viện Dược liệu tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Dược học cho NCS. Nguyễn Thị Thanh Loan

Tên luận án: Nghiên cứu tác dụng dược lý theo hướng dự phòng và điều trị nhồi máu não của lá hồng (Diospyros kaki L. F.) trên thực nghiệm"

Chuyên ngành: Dược lý - Dược lâm sàng                        Mã số: 9720205

Thời gian: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm:  Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu, số 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm tới dự./.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)