Đào tạo

Viện Dược liệu: Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Việt Dũng về cây Ban lá dính

BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC

Viện Dược liệu tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Dược học cho NCS Nguyễn Việt Dũng
Tên luận án: “Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Ban lá dính – Hypericum sampsonii Hance., họ Ban (Hypericaceae)”
Chuyên ngành: Dược liệu - Dược học cổ truyền Mã số: 9720206
Thời gian: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023.
Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu, số 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm tới dự./.

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược Liệu)