Đào tạo

Viện Dược liệu: Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Văn Lĩnh

 

Đề tài:  “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học cây Tiên hạc thảo (Agrimonia pilosa Ledeb. var. pilosa)”.

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 9720206

 

  

NCS. NGUYỄN VĂN LĨNH

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN: 9 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2020

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:       Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                            Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)