Đào tạo

Viện Dược liệu: Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học cây Tiên hạc thảo (Agrimonia pilosa Ledeb. var pilosa), NCS. Nguyễn Văn Lĩnh

Đề tài:  Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học cây Tiên hạc thảo (Agrimonia pilosa Ledeb. var pilosa)

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 972.02.06

 

 

 

NCS. NGUYỄN VĂN LĨNH

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:    8 giờ 30 ngày 21 tháng 11 năm 2018

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:       Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                            Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)