Đào tạo

Viện Dược liệu: Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Đoàn Thị Hường về cây thạch tùng đuôi ngựa

Đề tài:  Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Thạch tùng đuôi ngựa (Huperzia phlegmaria (L.) Rothm), Họ Thông đất (Lycopodiaceae)”

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 9720206

 

 

 

NCS. ĐOÀN THỊ HƯỜNG

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN: 9 giờ 00 ngày 10 tháng 9 năm 2020

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:       Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                             Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)