Đào tạo

Viện Dược liệu: Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở về cây viễn chí

Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

 

 

Đề tài:  “Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học, tác dụng cải thiện khả năng học và nhớ của cây viễn chí ở Việt Nam”

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 9720206

 

 

 

NCS. TRẦN VĂN QUANG

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN: 8h30 ngày 28 tháng 9 năm 2021

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:       Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                            Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

tResourceLoader>