Đào tạo

Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Đoàn Xuân Đinh

Chiều ngày 21/09/2022, Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Đoàn Xuân Đinh, chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền (mã số: 9720206) với tên đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học, độ an toàn và tác dụng bảo vệ gan của cây Thủy bồn thảo (Sedum sarmentosum Bunge., Crassulaceae)”; Tập thể hướng dẫn gồm: PGS.TS. Nguyễn Thượng Dong và PGS.TS. Phạm Thị Nguyệt Hằng.

Thành phần tham dự buổi bảo vệ gồm: Hội đồng đánh giá, đại diện phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Dược liệu, tập thể hướng dẫn Nghiên cứu sinh và một số nghiên cứu sinh đang theo học tại Viện.

Tại buổi bảo vệ, NCS Đoàn Xuân Đinh đã trình bày tóm tắt những kết quả đạt được, cụ thể: - Đã xác định được tên khoa học, đặc điểm hình thái thực vật và vi phẫu của cây Thủy bồn thảo (Sedum sarmentosum Bunge., Crassulaceae) thu hái tại Sa Pa (Lào Cai, Việt Nam). - Đã xác định được các nhóm hợp chất chủ yếu có trong Thủy bồn thảo thu hái tại Sa Pa (Lào Cai, Việt Nam) và phân lập được 18 hợp chất, trong đó có 1 hợp chất mới. - Đã xác định được cao methanol toàn phần thủy bồn thảo an toàn ở mức liều 1g/kg cân nặng chuột, có tác dụng bảo vệ gan cấp và mạn, làm giảm hoạt độ ALT và AST; ghi nhận 12 hợp chất trong số các hợp chất phân lập được có tác dụng diệt tế bào ung thư cổ tử cung người ở mức độ trung bình.  

NCS đã có tổng số 04 công trình công bố liên quan đến luận án, trong đó có 01 công trình công bố trên các tạp chí quốc tế (Natural Product Research) và 03 công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước (Tạp chí Dược liệu và Tạp chí Dược học).

Kết thúc buổi bảo vệ, 100% thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị đưa luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Xuân Đinh được bảo vệ trước Hội đồng cấp Viện, sau khi đã sửa chữa, hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng bảo vệ cấp Cơ sở.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)