Đào tạo

Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Thị Hằng

Sáng ngày 23/09/2022, Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hằng, chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền (mã số: 9720206) với tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng chống viêm của cây Dây đòn gánh (Gouania leptostachya DC., họ Táo ta - Rhamnaceae) mọc hoang ở Ba Vì”; Tập thể hướng dẫn gồm: PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thu và PGS.TS. Trần Văn Ơn.

Thành phần tham dự buổi bảo vệ gồm: Hội đồng đánh giá, đại diện phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Dược liệu, tập thể hướng dẫn Nghiên cứu sinh và một số nghiên cứu sinh đang theo học tại Viện. Buổi họp được tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến để các NCS và cán bộ quan tâm được hướng dẫn theo dõi buổi bảo vệ qua phòng họp zoom.

Tại buổi bảo vệ, NCS Nguyễn Thị Hằng đã trình bày tóm tắt những kết quả đạt được, cụ thể:: Đã xác định được tên khoa học và mô tả được đặc điểm hình thái của mẫu nghiên cứu là Gouania leptostachya DC. var. tonkinensis Pitard, họ Táo ta (Rhamnaceae). Phân lập được 15 hợp chất glycoside, trong đó có 05 hợp chất saponin mới lần đầu tiên phân lập từ tự nhiên, 04 hợp chất flavonid cùng với 1 hợp chất fructosid lần đầu phân lập được từ chi Gouania và 03 hợp chất triterpenoid lần đầu tiên phân lập từ loài Gouania leptostachya.  Đánh giá được tác dụng chống viêm trên một số yếu tố gây viêm in vitro đối với các chất đã phân lập và một số cao chiết: ức chế enzyme COX-2 của các cao chiết, phân đoạn  và hợp chất  phân lập được ở các nồng độ thử <20 µg/ml trên mô hình tế bào RAW 264.7 bị kích thích bởi LPS. Đã chứng minh tác dụng ức chế của các cao chiết và một số hợp chất phân lập được đối với sự hình thành các tác nhân gây viêm NO, PGE2, IL-1β, IL 6, và TNF alpha. Hợp chất GL7 có tác dụng tốt nhất trong số các hợp chất phân lập được thử tác dụng, ức chế sản sinh NO (nồng độ 2 µM), ức chế sản sinh PGE2, làm giảm biểu hiện mARN và protein COX-2 ở nồng độ 3 µM; ức chế hoạt động COX-2 luciferase và ức chế sả sinh IL-1β, IL-6 (nồng độ 10 µM).

NCS đã có tổng số 03 công trình công bố liên quan đến luận án, trong đó có 01 công trình công bố trên các tạp chí quốc tế (Natural Product Research), 02 công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước (Tạp chí Dược liệu). NCS cũng đã gửi đăng thêm 01 bài trên tạp chí quốc tế  Carbonhydrate Reserach

Kết thúc buổi bảo vệ, 100% thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị đưa luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hằng được bảo vệ trước Hội đồng cấp Viện, sau khi đã sửa chữa, hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng bảo vệ cấp Cơ sở.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)