Đào tạo

Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Thu Hiền về cây hương nhu tía

Sáng ngày 21/04/2022, Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hiền, chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng (mã số: 9720205) với tên đề tài: Nghiên cứu tác dụng của hương nhu tía (Ocimum sanctum L.) trên một số rối loạn tâm thần và thần kinh thực nghiệm"; tập thể hướng dẫn gồm: PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi và TS. Lê Thị Xoan.

Thành phần tham dự buổi bảo vệ gồm: Hội đồng đánh giá, đại diện phòng Khoa học và Đào tạo - Viện Dược liệu, tập thể hướng dẫn Nghiên cứu sinh. Ngoài ra, các NCS và cán bộ quan tâm được hướng dẫn theo dõi buổi bảo vệ trực tuyến qua phòng họp zoom.

Tại buổi bảo vệ, NCS Nguyễn Thu Hiền đã trình bày tóm tắt những kết quả đạt được, cụ thể: Đã xác chứng minh được hương nhu tía là đối tượng tiềm năng trong nghiên cứu phát triển sản phẩm phòng và hỗ trợ điều trị suy giảm trí nhớ, trầm cảm trên mô hình động vật. Cơ chế tác dụng cải thiện suy giảm trí nhớ của hương nhu tía thông qua cơ chế liên quan đến hệ cholinergic, giảm tình trạng giãn não thất bên, bảo vệ tế bào thần kinh thùy hải mã và tăng cường biểu hiện gen liên quan VEGF. Luận án đã chứng minh được cơ chế chống trầm cảm thông qua cơ chế liên quan đến các chất dẫn truyền thần kinh monoamin của hệ noradrenergic, dopanergic và serotonergic. Luận án cũng đã chỉ ra được các hợp chất trong phân đoạn ethyl acetat bao gồm acid ursolic và oleanolic có tác dụng cải thiện suy giảm trí nhớ; các hợp chất trong phân đoạn n-butanol bao gồm luteolin, apigenin, và apigenin -7- O-β-D-glucoronid có tác dụng chống trầm cảm. Đây là cơ sở cho nghiên cứu cao tiêu chuẩn cho điều trị trong tương lai.

NCS đã có tổng số 04 công trình công bố liên quan đến luận án, trong đó có 02 công trình công bố quốc tế  (Tạp chí Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Tạp chí Natural Medicines) và 02 bài công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Dược liệu).

Kết thúc buổi bảo vệ, 100% thành viên Hội đồng đồng ý đề nghị đưa luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thu Hiền được bảo vệ trước hội đồng cấp Viện, sau khi đã sửa chữa, hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng cấp Cơ sở.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

tResourceLoader>