Đào tạo

Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Vũ Duy Hồng

Sáng ngày 17/09/2022, Viện Dược liệu đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Vũ Duy Hồng, chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền (Mã số: 9720206) với tên đề tài: “Nghiên cứu thực vật học, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây ban Hypericum hookerianum Wight. and Arn., họ Ban - Hypericaceae”; Tập thể hướng dẫn gồm: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển và PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi.

Thành phần tham dự buổi bảo vệ gồm: Hội đồng đánh giá, đại diện phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Dược liệu, đại diện tập thể hướng dẫn Nghiên cứu sinh và một số nghiên cứu sinh đang theo học tại Viện.

Tại buổi bảo vệ, NCS Vũ Duy Hồng đã trình bày tóm tắt những kết quả đạt được, cụ thể: Đã xác định được đặc điểm hình thái thực vật và vi phẫu của loài ban hooker. Đã xác định được các nhóm hợp chất chủ yếu và phân lập được 37 hợp chất từ cây ban hooker, 09 hợp chất lần đầu phân lập trong chi, 36 chất lần đầu được phân lập từ cây ban hooker. NCS đã chứng minh được phân đoạn ethylacetat có tác dụng dọn gốc tự do DPPH và Superoxid với giá trị IC50 lần lượt là 17,92 và 7,39 µg/ml. Cao methanol có tác dụng bảo vệ gan ở 2 mức liều 250 và 500 mg/kg qua việc làm giảm hoạt độ ALT và AST có ý nghĩa thống kê khi so với lô chứng bệnh lý. Hoạt độ SOD trong gan ở nhóm uống cao methanol và cao phân đoạn ethylaxetat ở cả 2 mức liều 250 và 500 mg/kg cao hơn lô chứng bệnh đạt ý nghĩa thống kê. Hợp chất HH12 có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh HT22 gây bởi glutamat với IC50 là 1,48 µM. Các hợp chất HH1, HH5 và HH16 có tác dụng ức chế sự chết của tế bào u nguyên bào thần kinh SH-SY5Y với IC 50 lần lượt là 47,08; 2,85 và 26, 78 µM.

NCS đã có tổng số 03 công trình công bố liên quan đến luận án, trong đó có 05 công trình công bố trên các tạp chí trong nước (Tạp chí Dược học, Tạp chí Dược liệu, Tạp chí Nghiên cứu Dược và thông tin thuốc).

Kết thúc buổi bảo vệ, 100% thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị đưa luận án tiến sĩ của NCS Vũ Duy Hồng được bảo vệ trước Hội đồng cấp Viện, sau khi đã sửa chữa, hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng bảo vệ cấp Cơ sở.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)