Đào tạo

Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thùy Linh

Sáng ngày 24/05/2022, Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thùy Linh, chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền (mã số: 9720206) với tên đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Tu hùng tai (Pogostemon auricularius (L.) Hask.) - Họ hoa môi Lamiaceae”; Tập thể hướng dẫn gồm: GS.TS. Nguyễn Thị Hoài và PGS.TS. Lê Việt Dũng.

Thành phần tham dự buổi bảo vệ gồm: Hội đồng đánh giá, đại diện phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Dược liệu, đại diện tập thể hướng dẫn Nghiên cứu sinh. Ngoài ra, các NCS và cán bộ quan tâm được hướng dẫn theo dõi buổi bảo vệ trực tuyến qua phòng họp zoom.

Tại buổi bảo vệ, NCS Trần Thị Thùy Linh đã trình bày tóm tắt những kết quả đạt được, cụ thể: Đã xác định đặc điểm hình thái thực vật và vi phẫu của loài Tu hùng tai – Pogostemon auricularius (L.) Hassk., họ Hoa môi (Lamiaceae) thu hái tại Hướng Hóa (Quảng Trị, Việt Nam). Đã xác định được các nhóm hợp chất chủ yếu và phân lập được 11 hợp chất từ loài Tu hùng tai, thu hái tại Hướng Hóa (Quảng Trị), trong đó có 9 hợp chất mới. Đã xác định được một số tác dụng sinh học của loài dược liệu này gồm: LD50 của cao chiết phân đoạn ethyl acetat; khả năng ức chế sản sinh NO của cao toàn phần, các phân đoạn chiết và một số hợp chất phân lập được; khả năng kích thích sản sinh IL-10 của Pogostemin C (PH4); khả năng cảm ứng apoptosis trên tế bào ung thư phổi LU-1 của Pogostemin A (PH16).

NCS đã có tổng số 06 công trình công bố liên quan đến luận án, trong đó có 05 công trình công bố trên các tạp chí quốc tế (Phytochemistry letters, Fitoterapia, Chemistry of Natural CompoundsJournal of Biologically Active Products from Nature, American Journal of Physiology, Biochemistry and Pharmacology) và 01 công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước (Tạp chí Y Dược học).

Kết thúc buổi bảo vệ, 100% thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp (6/6 thành viên) đồng ý đề nghị đưa luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thùy Linh được bảo vệ trước Hội đồng cấp Viện, sau khi đã sửa chữa, hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng bảo vệ cấp Cơ sở.

 

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

tResourceLoader>