Đào tạo

Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Văn Quang

Sáng ngày 28/9/2021, Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Văn Quang, chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền (mã số: 9720206) với tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học, tác dụng cải thiện khả năng học và nhớ của cây viễn chí ở Việt Nam”; tập thể hướng dẫn gồm: PGS.TS. Nguyễn Thượng Dong và PGS.TS. Phạm Thị Nguyệt Hằng.

Thực hiện chỉ thị 22/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, thành phần tham dự buổi bảo vệ được hạn chế, gồm: Hội đồng đánh giá, đại diện phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Dược liệu, tập thể hướng dẫn Nghiên cứu sinh. Ngoài ra, các NCS và cán bộ quan tâm được hướng dẫn theo dõi buổi bảo vệ trực tuyến qua phòng họp zoom.

Tại buổi bảo vệ, NCS Trần Văn Quang đã trình bày tóm tắt những kết quả đạt được, cụ thể: Đã xác định trong rễ cây Viễn chí ba sừng (Polygla karensium Kurz.) có các nhóm hợp chất saponin triterpenoid, flavonoid, đường khử, acid hữu cơ, chất béo, sterol, acid amin, polysacharid. Phân lập được 17 hợp chất trong đó có 3 hợp chất mới lần đầu tiên được phân lập từ thiên nhiên. Đánh giá được tác dụng của cao chiết toàn phần và các phân đoạn cao chiết của rễ viễn chí ba sừng  trên mô hình ruồi giấm chuyển gen hAPP mang bệnh Alzheimer. Kết quả cho thấy mẫu có tác dụng cải thiện đối với hành vi di chuyển của ấu trùng ruồi giấm bậc ba và ruồi giấm trưởng thành, có tác dụng cải thiện trí nhớ ngắn hạn của ấu trùng bậc ba ruồi giấm chuyển gen hAPP mang bệnh Alzheimer.

NCS đã có tổng số 03 công trình công bố liên quan đến luận án, trong đó có 01 công trình công bố quốc tế trên tạp chí Phytochemistry letters và 02 bài công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước (Tạp chí Y Dược học Quân sự và Tạp chí Dược liệu).

Kết thúc buổi bảo vệ, 100% thành viên Hội đồng đồng ý đề nghị đưa luận án tiến sĩ của NCS Trần Văn Quang được bảo vệ trước hội đồng cấp Viện, sau khi đã sửa chữa, hoàn thiện.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

tResourceLoader>