Đào tạo

Viện Dược liệu tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS. Đinh Thị Thanh Thuỷ

Sáng ngày 05/12/2022, Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho Nghiên cứu sinh Đinh Thị Thanh Thuỷ, chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền (mã số: 9720206) với tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây giảo cổ lam quả dẹt (Gynostemma compressum X. X. Chen & D.R. Liang)”. dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Phạm Thanh Kỳ và PGS.TS. Phạm Thanh Huyền.

Thành phần tham dự buổi lễ có Hội đồng đánh giá luận án, đại diện Viện Dược liệu, phòng Khoa học và Đào tạo, đại diện cơ quan làm việc của Nghiên cứu sinh, một số nghiên cứu sinh và cán bộ chuyên môn của Viện Dược liệu quan tâm đến dự.

Trong gần 30 phút trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu thu được. Đã mô tả được đặc điểm thực vật học và thẩm định được tên khoa học của mẫu nghiên cứu. Đồng thời mô tả đặc điểm vi phẫu thân lá. Những két quả về hoá học: Định tính bằng phản ứng hóa học, Chiết xuất cao tổng bằng cồn 80% và chiết nóng sau đó được chiết phân đoạn bằng các dung môi có độ phân cực tăng dần.  Phân lập và xác định cấu trúc được 17 hợp chất trong đó có 14 hợp chất mới từ phần trên mặt đất của cây giảo cổ làm quả dẹt. Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn theo quy định của BYT và hướng dẫn của WHO cao chiết nước và cao chiết cồn 70%. Nghiên cứu đánh giá tác dụng ức chế sự tích tụ lipid gây ra bởi acid  oleic trên tế bào HepG2. Đánh giá tác dụng hoạt hóa AMPK, ACC, FAS và SREBP – 1c trong thế bào 3T3-L1. Đánh giá tác dụng hạ glucose huyết trên mô hình đái tháo đường tuyp 2 thực nghiệm (gây tăng glucose huyết bằng chế độ ăn giàu chất béo và tiêm Streptozocin 100mg/kg).

NCS đã có tổng số 05 công trình công bố liên quan đến luận án, trong đó có 01 công trình công bố quốc tế (trên tạp chí Phytochemistry) và 04 công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước (tạp chí Dược liệu, tạp chí Y Dược học).

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ đạt yêu cầu theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo và của Viện Dược liệu. Luận án có ý nghĩa khoa học, sử dụng các phương pháp thường quy có độ tin cậy và đã có những đóng góp mới về loài Giảo cổ lam quả dẹt. Tuy nhiên, hội đồng cũng đã đưa ra những điểm cần sửa chữa để nghiên cứu sinh có thể hoàn thiện hơn luận án của mình, trước khi trình Hội đồng bảo vệ cấp Viện.

GS. TS. Phạm Thanh Kỳ thay mặt thầy hướng dẫn của NCS Đinh Thị Thanh Thuỷ cũng ghi nhận tính chủ động trong nghiên cứu, sự kiên trì, nỗ lực vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình học tập.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ diễn ra trang trọng, kết thúc với 100% số phiếu đồng ý đồng ý cho cho NCS  Đinh Thị Thanh Thuỷ được đưa luận án Tiến sĩ lên bảo vệ cấp Viện sau khi NCS sửa chữa theo góp ý của Hội đồng.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)