Đào tạo

Viện Dược liệu tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Bùi Thị Xuân

Sáng ngày 03/12/2022, Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Bùi Thị Xuân, chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền (mã số: 9720206) với tên đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học, độc tính và một số tác dụng sinh học hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng của lá cây Xăng xê (Sanchezia nobilis Hook.f.)”. dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Minh Ngọc và TS. Trần Thanh Hà.

Thành phần tham dự buổi lễ có Hội đồng đánh giá luận án, đại diện Viện Dược liệu, phòng Khoa học và Đào tạo, đại diện cơ quan làm việc của Nghiên cứu sinh, gia đình, một số nghiên cứu sinh và cán bộ chuyên môn của Viện Dược liệu quan tâm đến dự.

Trong gần 30 phút trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu thu được. Từ phân đoạn dịch chiết n-hexan và ethyl acetat loài Sanchezia nobilis Hook.f  đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 20 hợp chất, trong đó: 1 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ tự nhiên (+)-13-O-acetylfawcettimin (SXE9). 13 hợp chất lần đầu tiên phân lập từ chi Sanchezia là  α-spinasterol (SXH1), stigmast-4-ene-3,6-dion (SXH2), 7-hydroxy-6-methoxy coumarin (SXH3), acid coccinic (SXH4), acid betulinic (SXH6), (+)-fawcettidin (SXE8), hispidulin (SXE10), kaempferol (SXE12), afzelin (SXE15), hispidulin-7-O-β-glucopyranosid (SXE16), hispidulin-4′-O-β-glucopyranosid (SXE17), hispidulin-7-O-β-glucuronopyranosid methyl ester (SXE18), và hispidulin-7-O-β-glucuronopyranosid (SXE22).  Và 6 hợp chất còn lại cũng đã được công bố từ chi SancheziaVề độc tính cấp và tác dụng sinh học:- Đã đánh giá được độc tính cấp của cao toàn phần và các cao phân đoạn lá Xăng xê, đánh giá độc tính bán trường diễn của cao phân đoạn ethyl acetat. - Đã đánh giá tác dụng chống viêm loét dạ dày của cao toàn phần lá Xăng xê với 3 mức liều là 50, 150 và 450 mg cao/kg thể trọng chuột. Mức liều 150 và 450 mg cao/kg thể trọng chuột cho thấy có tác dụng chống viêm loét dạ dày. - Đã đánh giá tác dụng trên viêm loét dạ dày của các cao phân đoạn. Kết quả cao ethyl acetat mức liều 50 mg/kg thể trọng chuột cho kết quả tốt nhất, cao n-hexan cũng ghi nhận tác dụng giảm viêm loét dạ dày. Cao nước liều 100 mg/kg thể trọng chuột chưa thấy có tác dụng. - Cao toàn phần và các cao phân đoạn đánh giá tác dụng giảm đau trung ương trên 2 mô hình là tấm nóng và máy đo ngưỡng đau. Kết quả cho thấy cao n-hexan và ethyl acetat đều có xu hướng làm giảm đau trung ương, còn cao toàn phần và cao nước chưa ghi nhận tác dụng giảm đau trung ương 

NCS đã có tổng số 05 công trình công bố liên quan đến luận án, trong đó có 02 công trình công bố quốc tế (trên tạp chí Natural product communications và International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences) và 03 công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước (tạp chí Dược liệu, tạp chí Khoa học - ĐHQGHN và tạp chí Nghiên cứu Y học)..

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ đạt yêu cầu theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo và của Viện Dược liệu. Luận án có ý nghĩa khoa học, sử dụng các phương pháp thường quy có độ tin cậy và đã có những đóng góp mới về loài Xăng xê Tuy nhiên, hội đồng cũng đã đưa ra những điểm cần sửa chữa để nghiên cứu sinh có thể hoàn thiện hơn luận án của mình, trước khi nộp lại cho Thư viện Quốc gia.

TS. Trần Minh Ngọc, là thầy hướng dẫn của NCS Bùi Thị Xuân cũng ghi nhận tính chủ động trong nghiên cứu, sự kiên trì, nỗ lực vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình học tập.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ diễn ra trang trọng, kết thúc với 100% số phiếu đồng ý đề nghị Viện trưởng Viện Dược liệu công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Bùi Thị Xuân sau khi NCS sửa chữa theo góp ý của Hội đồng và nộp luận án tại Thư viện Quốc gia và Thư viện của Viện Dược liệu.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)