Đào tạo

Viện Dược liệu tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Hồng Anh

Sáng ngày 25/7/2021, Viện Dược liệu đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Hồng Anh, chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền (mã số: 972.02.06) với tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng chống viêm của loài tỏa dương (Balanophora laxiflora Hemsl.)”. Tập thể hướng dẫn của NCS gồm: PGS.TS. Đỗ Thị Hà và PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương.

Thành phần tham dự buổi lễ gồm có: Hội đồng đánh giá luận án, đại diện lãnh đạo Viện Dược liệu, phòng Khoa học và Đào tạo và các Phòng, ban, đại diện tập thể nghiên cứu sinh, cán bộ chuyên môn của Viện Dược liệu và gia đình NCS. Ngoài ra, các NCS và cán bộ quan tâm cũng được hướng dẫn theo dõi buổi bảo vệ trực tuyến qua phòng họp zoom.

Trong phần trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu thu được, NCS đã thể hiện được những nét nổi bật của luận án, đã phân lập được 27 hợp chất trong đó có 5 chất mới, 10 hợp chất lần đầu được phân lập từ chi Dó đất Balanoplora, 4 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ loài Balanophora laxiflora Hemsl.

NCS đã chứng minh được phân đoạn Ethylacetate và hợp chất BL23 có tác dụng ức chế mức độ biểu hiện gen COX2 trên tế bào RAW 264.7. NCS cũng đã chứng minh cơ chế chống viêm của hợp chất BL23, là ức chế sản xuất ROS thông qua ức chế enzyme NOX. Hợp chất BL23 ức chế ROS dẫn đến ức chế phosphoryl hóa các MAPK, từ đó giảm hoạt tính thúc đẩy sao mã của AP1 đối với các chất trung gian gây viêm như COX2 và TNF-α, từ đó ức chế phản ứng viêm. NCS còn chứng minh, phân đoạn cao ethanol và phân đoạn ethyacetate ở 2 mức liều 150 và 300mg/kg, cũng như hợp chất BL23 ở 2 mức liều 40 và 80 mg/kg đều ức chế mức độ phù bàn chân chuột trên mô hình viêm cấp và ức chế cả u hạt tươi và u hạt khô trên mô hình gây viêm mạn. 

Nghiên cứu sinh đã có tổng số 06 công trình công bố liên quan đến luận án, trong đó có trong đó có 02 công trình công bố quốc tế (trên tạp chí Natural Product Communications và Natural Product Sciences) và 04 công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước (tạp chí Dược liệu, tạp chí Dược học, tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc).

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ đạt yêu cầu theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo và của Viện Dược liệu. Luận án có ý nghĩa khoa học, sử dụng các phương pháp thường quy có độ tin cậy và đã có những đóng góp mới về loài tỏa dương (Balanophora laxiflora Hemsl.). Tuy nhiên, hội đồng cũng đã đưa ra những điểm cần sửa chữa để nghiên cứu sinh có thể hoàn thiện hơn luận án của mình, trước khi nộp lại cho Thư viện Quốc gia.

PGS.TS. Đỗ Thị Hà và PGS. TS Nguyễn Thùy Dương – tập thể hướng dẫn cảu NCS, ghi nhận sự kiên trì, nỗ lực vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình học tập đề hoàn thành tốt LATS của NCS Nguyễn Thị Hồng Anh.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ diễn ra trang trọng, kết thúc với 100% số phiếu  của Hội đồng chấm luận án, đồng ý đề nghị Viện trưởng Viện Dược liệu công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Hồng Anh.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)