Đào tạo

Viện Dược liệu tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Lĩnh

NCS Nguyễn Văn Lĩnh được công nhận là NCS Viện Dược liệu theo Quyết định số 491/QĐ-VDL ngày 25/10/2012 của Viện trưởng Viện Dược liệu, hệ không tập trung 5 năm, chuyên ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền, dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Phạm Thanh Kỳ và PGS.TS. Vũ Mạnh Hùng.

Sáng ngày 07/10/2020, Viện Dược liệu đã tổ chức họp hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Lĩnh dưới sự chủ trì của GS. TSKH. Trần Văn Sung – chủ tịch hội đồng. Luận án ““Nghiên cứu về thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng của loài Phong quỳ Sa Pa (Anemone chapaensis Gagnep., Ranunculaceae)” được hội đồng đánh giá cao, với khối lượng công việc lớn, phân lập được tổng số 22 hợp chất, trong đó có 2 chất mới. Nghiên cứu này có ý nghĩa khoa học, giúp cung cấp thông tin cập nhật toàn diện về một cây thuốc dân tộc học đặc biệt về cơ sở dữ liệu hóa thực vật và dược lý học của cây tiên hạc thảo, rất có ý nghĩa cho các định hướng nghiên cứu ứng dụng trong tương lai. Mặt khác, các kết quả thu được trong luận án đã được công bố tổng số 06 công trình nghiên cứu khoa học, trong đó có 02 công trình công bố quốc tế (Natural Product Communications và Journal of multidisciplinary Engineering science and Technology) và 04 công trình đăng trên tạp chí có uy tín trong nước.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)