Đào tạo

Viện Dược liệu tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trần Thị Thùy Linh

Sáng ngày 12/05/2023, Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Trần Thị Thùy Linh, chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền (mã số: 9720206) với tên đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Tu hùng tai (Pogostemon auricularius (L.) Hassk.) – Họ Hoa môi (Lamiaceae)”. dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Thị Hoài và PGS.TS. Lê Việt Dũng.

Thành phần tham dự buổi lễ có Hội đồng đánh giá luận án, đại diện Viện Dược liệu, đại diện Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế kính tặng - cơ quan làm việc của Nghiên cứu sinh, phòng Khoa học và Đào tạo, chuyên viên Viện Di sản các nhà khoa học, một số nghiên cứu sinh và cán bộ chuyên môn của Viện Dược liệu quan tâm đến dự.

Nghiên cứu sinh đã trình bày những kết quả đã đạt được của luận án như: Từ thân và lá loài Pogostemon auricularius (L.) Hassk. đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 11 hợp chất, trong đó: 09 hợp chất mới, bao gồm 3 meroterpenoid (Pogostemin A-C), 5 dẫn xuất phloroglucinol (Pogostemonon A-D, Pogostemon D) và 1 triterpen (Pogostem). 02 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ loài Pogostemon auricularius (L.) Hassk. là diterpenoid (geranyllinalool) và sterol (stigmasterol). Luận án là công bố đầu tiên về: độc tính cấp của phân đoạn ethyl acetat của loài Pogostemon auricularius (L.) Hassk; tác dụng chống viêm ức chế sản sinh NO của các mẫu cao chiết methanol toàn phần, cao phân đoạn n-hexan, dicloromethan, ethyl acetat và cao chiết nước từ loài Tu hùng tai; tác dụng chống viêm ức chế sản sinh NO của 8 hợp chất mới; khả năng điều hoà cytokin (IL-6, IL-10 và TNF-a) của Pogostemin C; tác dụng gây độc tế bào ung thư trên các dòng: Hep-G2 (ung thư gan người), AGS (ung thư dạ dày người), KB (ung thư biểu mô người), LU-1 (ung thư phổi người) và SW-480 (ung thư ruột kết người) của 8 hợp chất mới; Khả năng gây apoptosis, cảm ứng caspase-3 trên dòng tế bào LU-1 của Pogostemin A được báo cáo.

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ đạt yêu cầu theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo và của Viện Dược liệu. Luận án có ý nghĩa khoa học, sử dụng các phương pháp thường quy có độ tin cậy và đã có những đóng góp mới về dược liệu tu hùng tai. Tuy nhiên, hội đồng cũng đã đưa ra những điểm cần sửa chữa để nghiên cứu sinh có thể hoàn thiện hơn luận án của mình, trước khi nộp lại cho Thư viện Quốc gia.

GS.TS. Nguyễn Thị Hoài, là cán bộ hướng dẫn của Nghiên cứu sinh Trần Thị Thùy Linh cũng ghi nhận sự kiên trì, nỗ lực học tập vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình học tập nghiên cứu để đạt được những kết quả của luận án.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ diễn ra trang trọng, kết thúc với 100% số phiếu đồng ý đề nghị Viện trưởng Viện Dược liệu công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Trần Thị Thùy Linh sau khi sửa chữa hoàn thiện luận án theo góp ý của Hội đồng và nộp lưu luận án tại thư viện Quốc gia.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)