Đào tạo

Viện Dược liệu tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Vũ Duy Hồng

Sáng ngày 12/07/2023, Viện Dược liệu đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Duy Hồng, chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền (mã số: 972.02.06) với tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Ban hooker (Hypericum hookerianum Wight. & Arn., họ Ban –Hypericaeae)”. Tập thể hướng dẫn của NCS gồm: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển và PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi.

Thành phần tham dự buổi lễ gồm có: Hội đồng đánh giá luận án, tập thể hướng dẫn NCS, đại diện lãnh đạo Viện Dược liệu, Ban lãnh đạo Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, phòng Khoa học và Đào tạo, chuyên viên Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Ngoài ra còn có các NCS, cán bộ chuyên môn của Viện Dược liệu, gia đình và đồng nghiệp NCS.

Trong phần trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu thu được, NCS đã thể hiện được những nét nổi bật của luận án: -  Về thực vật học Luận án đã mô tả đầy đủ cấu tạo vi phẫu của lá, thân, rễ, đặc điểm bột của lá, thân, rễ cây Ban hooker thu hái ở Việt Nam. Cùng với đặc điểm hình thái của thân cây, lá, cụm hoa, quả, hạt, các đặc điểm vi phẫu, đặc điểm bột cũng là những dẫn liệu quan trọng giúp cho việc nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định tính đúng của dược liệu và xây dựng tiêu chuẩn dược liệu. - Về hóa học:  Về hóa học, đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học 37 hợp chất, trong đó có 11 hợp chất là HH6HH7HH11HH16HH24HH31 và HH37 lần đầu tiên được tìm thấy trong một loài thuộc chi Hypericum. Mặt khác, đối với loài H. hookerianum, ngoại trừ furohyperforin (HH4), tất cả các hợp chất còn lại lần đầu tiên được phân lập từ loài này. Trong số 37 hợp chất phân lập được, theo tra cứu có chín hợp chất là HH7, HH10, HH12HH13HH5, HH16HH31HH32 và HH36 chưa được công bố nghiên cứu tác dụng sinh học.  - Về tác dụng sinh học:  Đã đánh giá tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh hải mã chuột HT22 và tế bào u nguyên bào thần kinh SH-SY5Y của 20 hợp chất phân lập được từ cây Ban hooker, trong đó hợp chất 4-hydroxy-2,6,4′-trimethoxydihydrochalcon (HH12) có tác dụng tốt trong bảo vệ tế bào thần kinh hải mã chuột HT22 bị gây độc bởi glutamat; hợp chất sesamin (HH15) có tác dụng bảo vệ tốt đối với tế bào u nguyên bào thần kinh SH-SY5Y bị gây độc bởi 6-OHDA.

.  Nghiên cứu sinh đã có tổng số 05 công trình công bố liên quan đến luận án, trong đó có trong đó có 01 công trình công bố quốc tế (trên tạp chí Natural Product Communications) và 04 công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước (Tạp chí Dược liệu, Tạp chí Dược học, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc).

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ đạt yêu cầu theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo và của Viện Dược liệu. Luận án có ý nghĩa khoa học, sử dụng các phương pháp thường quy có độ tin cậy và đã có những đóng góp mới về Ban hooker thu hái Việt Nam. Tuy nhiên, hội đồng cũng đã đưa ra những điểm cần sửa chữa để nghiên cứu sinh có thể hoàn thiện hơn luận án của mình, trước khi nộp lại cho Thư viện Quốc gia.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển – đại diện tập thể hướng dẫn cảu NCS, ghi nhận sự kiên trì, nỗ lực vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình học tập đề hoàn thành tốt LATS của NCS Vũ Duy Hồng.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ diễn ra trang trọng, kết thúc với 100% số phiếu  của Hội đồng chấm luận án, đồng ý đề nghị Viện trưởng Viện Dược liệu công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Vũ Duy Hồng.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)