Tin Hợp tác quốc tế

Hội nghị Dược lý học Dân tộc Quốc tế lần thứ 16 diễn ra tại Trung Quốc

Đoàn đại biểu Việt Nam do PGS. TSKH. Nguyễn Minh Khởi, Viện trưởng Viện Dược liệu, Bộ Y tế dẫn đầu, đoàn đã tham gia 01 báo cáo khoa học: “Ethnobotanical, pytochemical and pharmacological studies on medicinal plants in Hoang Lien Mountains, Northern Vietnam”.

Hội nghị Dược lý học Dân tộc Quốc tế lần thứ 16 (diễn ra trong 3 ngày từ 16-18/5/2016) đã khai mạc tại thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hội nghị thu hút hơn 30 đoàn đại biểu các quốc gia trên thế giới với 88 chuyên gia quốc tế và đoàn đại biểu từ các tỉnh thành Trung Quốc về tham dự. Đoàn đại biểu Việt Nam do PGS. TSKH. Nguyễn Minh Khởi, Viện trưởng Viện Dược liệu, Bộ Y tế dẫn đầu, đoàn đã tham gia 01 báo cáo khoa học: “Ethnobotanical, pytochemical and pharmacological studies on medicinal plants in Hoang Lien Mountains, Northern Vietnam”.


Hội nghị Dược lý học dân tộc thành lập từ năm 1990, do các chuyên gia về Dược lý học dân tộc từ 44 quốc gia cùng nhau xây dựng, là tổ chức khoa học cao nhất trong lĩnh vực này, cứ 2-3 năm diễn ra 1 lần. Chủ đề Hội nghị: “Gìn giữ, hòa nhập, định hướng”, trong đó, tập trung vào 6 nội dung chính: “Gìn giữ tri thức dược lý học dân tộc”, “Gìn giữ và phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc”, “Ứng phó và giải quyết những thách thức trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe của nhân dân”, “Luận chứng khoa học trong chứng minh lâm sàng, hoạt tính dược lý và độ an toàn của dược lý học dân tộc”, “Nghiên cứu cơ sở khoa học một cách có hệ thống về dược lý học dân tộc”, “Nghiên cứu phát triển thuốc mới”.

Những năm gần đây, chuyên ngành Dược lý học dân tộc nhận được sự quan tâm sâu sắc từ khắp các quốc gia trên thế giới, phạm vi ứng dụng và sử dụng không ngừng tăng lên, thị trường quốc tế không ngừng mở rộng. Hội nghị sẽ là diễn đàn lớn để toàn thế giới cùng nhau đưa ra những chiến lược và chính sách để bảo vệ nguồn dược liệu, đồng thời phát triển lên những tầm cao mới.
“Chúng ta phải gìn giữ tri thức dược lý học dân tộc cho thế hệ sau bằng cách ngay trong hiện tại, phải tập trung tìm giải pháp và đưa ra những đánh giá khoa học để bảo vệ sức khỏe nhân dân trên toàn thế giới”, lời phát biểu của Viện trưởng Viện nghiên cứu Dược khoa thuộc Đại học Graz nước Áo cũng là mong muốn chung của các quốc gia trên thế giới, thông qua kênh hợp tác khoa học và công nghệ quốc tế, các nước sẽ cùng hợp tác, cùng có lợi, cùng phát triển và nỗ lực hết mình trong giai đoạn tới.

(Nguồn tin: )