Đào tạo

Thông tin luận án: "Nghiên cứu về thực vật, thành phần hóa học và tác dụng chống viêm của loài Tỏa dương - NCS . Nguyễn Thị Hồng Anh

 

Tóm tắt luận án, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Việt, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Anh, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Việt, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Anh, tải file tại đây.

 

 

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)