Tạp chí

Các hợp chất chứa lưu huỳnh phân lập từ tỏi

Các hợp chất chứa lưu huỳnh phân lập từ tỏi

10/12/2014

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp chế biến vị thuốc Hoàng liên đến tác dụng sinh học

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp chế biến vị thuốc Hoàng liên đến tác dụng sinh học

10/12/2014

Tác dụng chống oxy hoá in vitro và in vivo của dịch chiết ethyl acetat từ Hà thủ ô đỏ

Tác dụng chống oxy hoá in vitro và in vivo của dịch chiết ethyl acetat từ Hà thủ ô đỏ

10/12/2014

First Results in Chemical Study of Fissistigma chloroneurum (Hand-Mazz) Tsiang

First Results in Chemical Study of Fissistigma chloroneurum (Hand-Mazz) Tsiang

10/12/2014

Nghiên cứu thành phần hoá học, hàm lượng alcaloid toàn phần, diester-alcaloid của phụ tử ở Sa Pa

Nghiên cứu thành phần hoá học, hàm lượng alcaloid toàn phần, diester-alcaloid của phụ tử ở Sa Pa

10/12/2014

Bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của cây ráy gai

Bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của cây ráy gai

10/12/2014

Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây thiên lý

Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây thiên lý

10/12/2014

Tổng quan về nghiên cứu triển khai gần đây các chất chống u từ các thuốc thảo mộc Trung Quốc – (Phần II)

Tổng quan về nghiên cứu triển khai gần đây các chất chống u từ các thuốc thảo mộc Trung Quốc – (Phần II)

10/12/2014

Tổng quan về nghiên cứu triển khai gần đây các chất chống u từ các thuốc thảo mộc Trung Quốc – (Phần II)

Tổng quan về nghiên cứu triển khai gần đây các chất chống u từ các thuốc thảo mộc Trung Quốc – (Phần II)

18/09/2014

Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây thiên lý

Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây thiên lý

18/09/2014