Tạp chí

Nghiên cứu tác dụng tăng cường miễn dịch của cao xương cá sấu hoa cà

Nghiên cứu tác dụng tăng cường miễn dịch của cao xương cá sấu hoa cà

14/04/2015

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm vi học của cây mồng tơi củ

Đặc điểm hình thái và vi phẫu các mẫu mồng tơi củ thu hái tại Mường Lống - Kỳ Sơn - Nghệ An đã được mô tả và hệ thống hoá.

14/04/2015

Nghiên cứu tác dụng gây chết theo chương trình đối với tế bào ung thư biểu mô gan của cao khô tỏi đen

Nghiên cứu tác dụng gây chết theo chương trình đối với tế bào ung thư biểu mô gan của cao khô tỏi đen

14/04/2015

Phân lập và xác định cấu trúc hợp chất alcaloid ức chế acetyl cholinesterase của loài Stephania dielsiana Y. C. Wu. bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng sử dụng chất hiện màu hoạt tính sinh học

Phân lập và xác định cấu trúc hợp chất alcaloid ức chế acetyl cholinesterase của loài Stephania dielsiana Y. C. Wu. bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng sử dụng chất hiện màu hoạt tính sinh học

14/04/2015

Đánh giá tác dụng kháng viêm cấp và tác dụng bảo vệ gan của cao chiết từ cỏ bờm ngựa

Đánh giá tác dụng kháng viêm cấp và tác dụng bảo vệ gan của cao chiết từ cỏ bờm ngựa

14/04/2015

Tác dụng của dịch ép thân cây chuối tiêu trên chuột tăng glucose máu thực nghiệm bởi streptozocin

Tác dụng của dịch ép thân cây chuối tiêu trên chuột tăng glucose máu thực nghiệm bởi streptozocin

14/04/2015

Nâng cao hiệu quả tinh chế và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng chymopapain từ nhựa quả đu đủ hướng sử dụng làm thuốc tiêm tại đích

Nâng cao hiệu quả tinh chế và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng chymopapain từ nhựa quả đu đủ hướng sử dụng làm thuốc tiêm tại đích

14/04/2015

Nghiên cứu đánh giá tác dụng của dịch chiết nước từ một số loài thuộc chi Ficus L. trên mô hình tạo sỏi calci oxalat in vitro

Nghiên cứu đánh giá tác dụng của dịch chiết nước từ một số loài thuộc chi Ficus L. trên mô hình tạo sỏi calci oxalat in vitro

14/04/2015

Thành phần hóa học cặn chiết ethyl acetat sâm vũ diệp

Thành phần hóa học cặn chiết ethyl acetat sâm vũ diệp

14/04/2015

Thành phần hóa học của phân đoạn ethyl acetat thân rễ xạ can

Từ phân đoạn ethyl acetat của dịch chiết methanol thân rễ xạ can (Belamcanda chinensis (L.) DC.), 2 hợp chất lần đầu tiên phân lập từ loài này là isorhamnetin 3-O-(6'-acetyl-)-β-D-glucopyranosid (1) ...

14/04/2015