Ấn phẩm

Bổ sung loài giảo cổ lam Quảng Tây cho hệ thực vật Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018 (Trang 380 - 384)

 

BỔ SUNG LOÀI GIẢO CỔ LAM QUẢNG TÂY

CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Nghiêm Đức Trọng1,*, Trần Văn Ơn1, Nguyễn Quỳnh Nga2, Phương Thiện Thương2

1Đại học Dược Hà Nội; 2Viện Dược liệu

*Email: nghiemductrong@outlook.com

(Nhận bài ngày 20 tháng 7 năm 2018)

Tóm tắt

Trong quá trình nghiên cứu chi Gynostemma Blume ở Việt Nam, chúng tôi đã phát hiện ra một loài có đặc điểm rất khác biệt so với những loài Gynostemma đã biết. Loài này được tìm thấy ở các tỉnh phía bắc Việt Nam (Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Nội, Ninh Bình). Dựa trên đặc điểm hình thái, so sánh với các tài liệu phân loại và các tiêu bản, loài này được xác định là Gynostemma guangxiense X. X. Chen & D. H. Qin, đây là loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam. Bài báo này cung cấp đặc điểm hình thái chi tiết, hình vẽ, ảnh chụp, phân bố, sử dụng của loài và khóa phân loại các loài thuộc chi Gynostemma ở Việt Nam.

Từ khóa: Giảo cổ lam Quảng Tây, Gynostemma guangxiense, Cucurbitaceae, Loài bổ sung.

Summary

Gynostemma guangxiense X. X. Chen & D. H. Qin (Cucurbitaceae), a New Record for the Flora of Vietnam

During the course of studies on the genus Gynostemma Blume in Vietnam, a very distinctive species was found growing in Northern Vietnam (provinces of Cao Bang, Bac Kan, Ha Noi and Ninh Binh). Critical observations on the living materials, specimens and consultation of literature revealed that this species is Gynostemma guangxiense X. X. Chen & D. H. Qin. Therefore, it is described here as a new record species with detailed line drawings, photographs, ecology, distribution, and uses of this species, as well as a key to the species of Gynostemma Blume in Vietnam are provided.

Keywords: New record species, Gynostemma guangxiense, Cucurbitaceae, Jiaogulan, Giao co lam quang tay.

(Nguồn tin: )