Ấn phẩm

Bổ sung loài mới địa liền Lào có giá trị làm thuốc cho hệ thực vật Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018 (Trang 252 - 256)

 

BỔ SUNG LOÀI MỚI ĐỊA LIỀN LÀO CÓ GIÁ TRỊ LÀM THUỐC CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Nguyễn Hoàng Tuấn1,*, Nguyễn Hoàng Nam2, Nguyễn Danh Đức3

1Bộ môn Dược liệu, Đại học Dược Hà Nội; 2Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh;

 3Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

*Email: tuandl50@yahoo.com

 (Nhận bài ngày 19 tháng 01 năm 2017)

Tóm tắt

Trong đợt điều tra cây thuốc núi Lớn, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chúng tôi đã ghi nhận phân bố của loài địa liền Lào - Kaempferia laotica Gagnep. qua đó bổ sung thêm 1 loài thuộc chi Kaempferia Linnaeus cho hệ thực vật Việt Nam. Loài đặc trưng bởi bề mặt lá rải rác nhiều chấm trắng, mặt dưới lá có lông; phía trên cánh môi màu tím, phía dưới mép ngoài màu trắng, màu tím đậm nhất tập trung ở gân cánh môi kéo dài từ gốc đến phía trên cánh môi; phía đỉnh nhị lép bên hình bầu dục lệch 1 bên, đỉnh trung đới xẻ làm 2 thùy, đỉnh mỗi thùy hình trứng. Bài báo đã mô tả chi tiết đặc điểm hình thái và những ghi chú về phân bố, sinh thái, sử dụng làm thuốc, tình trạng bảo tồn của cây địa liền Lào - Kaempferia laotica Gagnep.

Từ khóa: Bà Rịa - Vũng Tàu, K.laotica, Thiềng liềng, Sách đỏ.

Summary

Kaempferia laotica Gagnep. - A New record of Medicinal Plant Species for Vietnam

Through survey of medicial plant resources in Big mountain, ward 5, Vung Tàu city, Ba Ria - Vung Tau province, Kaempferia laotica Gagnep. was recorded as a new species in flora of Vietnam, it is characterized by the lower leaf surface hairy and the anther crest rectangular with the entire or emarginate apex, the flower of this species is white with obovate-cuneate staminodes and deeply divided obovate lips with purple blotch at the center. A full description with a colour plate and notes on the variability in morphology, distribution, phenology, conservation status and uses of this species are given.

Keywords: K. laotica, IUCN.

(Nguồn tin: )