Ấn phẩm

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại tỉnh Cà Mau (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023 (Trang 55 - 60)

 

ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TẠI TỈNH CÀ MAU

Trần Thị Liên1, Cao Ngọc Giang1, Trần Minh Ngọc2, Lê Đức Thanh1, Nguyễn Minh Hùng1,

Nguyễn Xuân Trường1, Ngô Thị Minh Huyền1,*

1Viện Dược liệu; 2Cục Y Dược cổ truyền

*Email: ngominhhuyen129@gmai.com

                                                 (Nhận bài ngày 30 tháng 01 năm 2023)

 

Tóm tắt

Tỉnh Cà Mau có diện tích rừng lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ có hệ sinh thái khá đa dạng tập trung tại Vườn Quốc gia (VQG) U Minh Hạ và VQG Mũi Cà Mau, nên đây là nơi sinh sống của các loài động vật hoang dã và của nhiều loài thực vật, trong đó phải kể đến là các loài thực vật dùng làm thuốc. Kết quả điều tra đã ghi nhận có 229 loài cây thuốc thuộc 185 chi, 81 họ, 2 ngành thực vật bậc cao có mạch là ngành Dương xỉ (Pteridophyta) và ngành Ngọc lan (Magnoliophyta). Hai họ có số loài nhiều nhất là họ Cúc 20 loài và họ Đậu 14 loài. Dạng sống của cây thuốc được chia làm 6 nhóm, trong đó dạng thân thảo chiếm số lượng lớn nhất là 121 loài chiếm 52,84%. Trong các bộ phận được sử dụng làm thuốc thì bộ phận cả cây được sử dụng nhiều nhất với 114 loài chiếm 49,78%. Nhóm thuốc chữa các bệnh về gan, thận, mật, đường tiết niệu có nhiều loài nhất (124 loài). 2 loài cây thuốc nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007) là loài Cà na (Elaeocarpus hygrophilus Kurz) ở mức sẽ nguy cấp (VU A2c, B1 + 2a,b) và loài Bí kỳ nam (Hydnophytum formicarum Jack.) ở mức nguy cấp (EN Alb, d, Bl + 2b,e), một loài nằm trong Nghị định 84/2021/NĐ-CP là loài Lõi tiền (Stephania longa Lour.)

Từ khóa: Cây thuốc, Đa dạng cây thuốc, VQG U Minh Hạ, VQG Mũi Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Summary

Diversity of Medicinal Plant Resources in Ca Mau Province

Ca Mau province has the largest forest area in the Mekong Delta. The quite diverse ecosystems concentrated in U Minh Ha and Mui Ca Mau National Parks, this is home to wildlife and many plant species, including real species medicine. The survey results have recorded 229 medicinal plant species belonging to 185 genera, 81 families, 2 division of vascular plants as Pteridophyta and Magnoliophyta. The two richest families with 20 species and 14 species respectively are Asteraceae and Fabaceae. The life-form of medicinal plants is divided into six groups, most of them belong to herb with 121 species (52.84%). Among the parts used for medicines, the whole plant is most used with 114 species (49.78%). The group of medicines for treating diseases of liver, kidney, bile, urinary tract has the most species (124 species). Two medicinal plant species listed in “Vietnam Red Book” (2007) are Elaeocarpus hygrophilus Kurz at endangered level (VU A2c, B1 + 2a,b) and Hydnophytum formicarum Jack. at endangering level (EN Alb, d, Bl + 2b,e); a species included in the Government Decree No 84/2021/ND - CP is Stephania longa Lour.

Keywords: Ca Mau province, Diversity of medicinal plants, Medicinal plant, Mui Ca Mau National Park, U Minh Ha National Park.

(Nguồn tin: )