Ấn phẩm

Đánh giá tác dụng kiểu androgen của bột chiết đông khô sâm Việt Nam chế biến trên chuột bị gây stress cô lập (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022)

 

1. Bộ Y tế (2007), Dược lý học, NXB Y học, Hà Nội, 113-127. 2. Nguyễn Anh Trí (2008), Đông máu ứng dụng trong lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội, 7-116. 3. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Đoàn Trí Hạnh Dung, Ngô Thị Ngọc Yến (2018), Khảo sát độc tính cấp và tác động chống đông máu của huyết giác (Dracaena cambodiana Pierre ex Gapnep., Dracaenacea), Tạp chí Dược học, 58(506), 50-53. 4. Bradbury C. A., McQuilten Z. (2022), Anticoagulation in COVID-19, Lancet, 399(10319), 5-7. 5. Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Vũ Ngọc Anh (2012), Nghiên cứu sự phát sinh cơ quan từ lớp mỏng tế bào cây Đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba) nuôi cấy in vitro, Tạp chí sinh học, 34 (3SE), 196-204. 6. Lê Thị Kim Loan (2001), Nghiên cứu hóa học, tác dụng sinh học và hướng dẫn sử dụng cây đương quy (Angelica acutiloba Kit) di thực từ Nhật Bản, Luận án tiến sĩ. 7. Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Thị Xoan, Phạm Thị Nguyệt Hằng (2021), Tác dụng bảo vệ thần kinh của đương quy Nhật Bản, dành dành và ngưu tất trên mô hình thiếu oxy và glucose trên lát cắt hổi hải mã nuôi cấy, Tạp chí Dược liệu, 26 (6), 316-322. 8. Nogami-Hara A., Nagao M., Takasaki K. (2018), The Japanese Angelica acutiloba root and yokukansan increase hippocampal acetylcholine level, prevent apoptosis and improve memory in a rat model of repeated cerebral ischemia, Journal of Ethnopharmacology, 214, 190-196. 9. Lê Tùng Châu, Bùi Thị Bằng, Trần Minh Vịnh (1999), Nghiên cứu thăm dò tác dụng hoạt huyết in vitro và trên lâm sàng của đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba Kit.), Tạp chí Dược liệu, 4(1), 59-61. 10. Bonnard T., Hagemeyer C. E. (2015), Ferric Chloride-induced Thrombosis Mouse Model on Carotid Artery and Mesentery Vessel, Journal of visualized experiments, 100, e52838. 11. Shim Yeseul, Kwon Il, Park Youngseon (2021), Characterization of ferric chloride-induced arterial thrombosis model of mice and the role of red blood cells in thrombosis acceleration", Yonsei Medical Journal, 62(11), 1032-1041. 12. Eckly A., Hechler B., Freund M. (2011), Mechanisms underlying FeCl3-induced arterial thrombosis, Journal of Thrombosis and Haemostasis, 9(4), 779-89. 13. Bộ môn Dược lực Trường Đại học Dược Hà Nội (2016), Sách thực tập dược lý, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội, 1-2. 14. Phạm Thị Minh Tâm, Lê Thị Thu Cúc (2019), Xây dựng quy trình phân tích đồng thời acid chlorogenic, acid ferulic, scopolein, xanthotoxin và ligustilid trong dược liệu đương quy, Tạp chí Dược học, 59, 17-21. 15. Jeong S. Y., Kim H. M., Lee K. H. (2015), Quantitative analysis of marker compounds in Angelica gigas, Angelica sinensis, and Angelica acutiloba by HPLC/DAD, Chemical and Pharmaceutical Bulletin (Tokyo), 63(7), 504-511. 16. Uto T., Tung N. H., Taniyama R. (2015), Anti-inflammatory activity of constituents isolated from aerial part of Angelica acutiloba Kitagawa, Phytotherapy Research, 29(12), 1956-1963.

 

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022 (Trang 303 - 308)

 

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KIỂU ANDROGEN

                       CỦA BỘT CHIẾT ĐÔNG KHÔ SÂM VIỆT NAM CHẾ BIẾN                     

TRÊN CHUỘT BỊ GÂY STRESS CÔ LẬP

Nguyễn Hoàng Minh1,*, Nguyễn Minh Khoa1, Chung Thị Mỹ Duyên1, Hà Quang Thanh1,

Nguyễn Mai Trúc Tiên1, Nguyễn Thị Thu Hương2

1Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu;

2Đại học Quốc tế Hồng Bàng

*Email: hoangminhtkd90@gmail.com

(Nhận bài ngày 26 tháng 9 năm 2022)

 

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này tiến hành đánh giá tác dụng tăng cường nội tiết tố sinh dục nam của bột chiết đông khô sâm Việt Nam chế biến (PVG) trên mô hình chuột bị stress cô lập. Nghiên cứu này sử dụng bột chiết đông khô hồng sâm (RG) và diazepam làm chứng dương. Thử nghiệm tiến hành cho chuột bị stress cô lập (sau 1 tháng) uống mẫu thử trong 15 ngày liên tục. Kết quả cho thấy rằng PVG ở cả 2 liều 200 mg/kg-400 mg/kg đều thể hiện tác dụng làm tăng testosteron trong huyết tương đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh lý. Kết quả này tốt hơn lô cho uống RG liều 400 mg/kg nhưng yếu hơn diazepam. Hơn nữa, PVG ở cả hai liều thử nghiệm thể hiện tác dụng bảo vệ tinh hoàn làm giảm hàm lượng malondialdehyd (MDA) trong tinh hoàn đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh lý. PVG thể hiện tác dụng ức chế peroxy hóa lipid tế bào thận tương tự như RG và diazepam trên mô hình chuột bị stress cô lập. Những kết quả này cho thấy rằng PVG có tác dụng bảo vệ các cơ quan sinh sản chống lại quá trình peroxy hóa lipid do gốc tự do gây ra và có khả năng phục hồi đáng kể hàm lượng testosteron trong huyết tương, đối với những đối tượng bị stress thần kinh.

Từ khóa: Sâm Việt Nam chế biến, Testosteron , Malondialdehyd, Stress cô lập

Summary

Study on Androgenic Effect of Processed Panax vietnamese Lyophilized Powder Extract in Isolation Stress Mice

The aim of this study was designed to investigate the androgenic effects of processed Panax Vietnamensis lyophilized powder extract (PVG) in isolation stress mice model. This study used Red Ginseng lyophilized power extract (RG) and diazepam as reference drugs. The individually housed mice were treated with PVG at dose of 200 mg/kg and 400 mg/kg for 15 days after one month of isolation stress. The results showed that PVG at the oral doses of 200 mg/kg and 400 mg/kg were effective to increase testosterone in the plasma. PVG at the oral doses of 200 mg/kg and 400 mg/kg was effective to increase significantly testosterone level in the plama in comparison with pathological control. This effect was better than in RG group (400 mg/kg); but weaker than in diazepam group. Moreover, PVG at the doses of 200 mg/kg and 400 mg/kg decreased significantly malondialdehyde level in the testis in comparison with pathological control. PVG showed the inhibitory activity of lipid peroxidation in the testis, similar to RG and diazepam on isolation stress model in mice. These results suggested that PVG induces protective actions towards male reproductive organs against the lipid peroxidation induced by free radicals and has the ability to recover considerably the amount of testosterone in the plasma of stressed subjects.

Keywords: Processed Vietnamese ginseng, Testosterone, Malondialdehyde, Isolation stress.

(Nguồn tin: )