Ấn phẩm

Nghiên cứu bào chế hệ vi nhũ tương tự nhũ hóa chứa cao chiết linh chi giàu triterpenoid (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022 (Trang 309 - 313)

 

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ VI NHŨ TƯƠNG TỰ NHŨ HÓA

CHỨA CAO CHIẾT LINH CHI GIÀU TRITERPENOID

Phan Hoàng Long1, Phan Nguyễn Trường Thắng2, Trần Việt Hùng2, Trương Công Trị1,

Trần Cao Thụy Hạ Lan1,*

1Khoa Dược, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh;

2Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

*Email: tcthlan.ckiicqld20@ump.edu.vn

(Nhận bài ngày 25 tháng 7 năm 2022)

 

Tóm tắt

Triterpenoid chiết xuất từ nấm linh chi mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ như hạ lipid máu, chống oxy hóa, ngăn ngừa chống các khối u và cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ. Để khắc phục khả năng hấp thu kém của triterpenoid, đề tài hướng tới việc nghiên cứu bào chế hệ vi nhũ tương tự nhũ hóa (SMEDDS) chứa cao chiết linh chi giàu triterpenoid (TGE-SMEDDS). TGE-SMEDDS được điều chế dựa trên giản đồ ba pha, với propylene glycol monocaprylate là pha dầu, Kolliphor RH40 và Tween 80 là các chất diện hoạt, polyethylen glycol 400 là chất đồng diện hoạt/đồng dung môi. Công thức TGE-SMEDDS được chọn lựa có hàm lượng triterpenoid toàn phần cao, bền nhiệt động học và dễ dàng phân tán tạo vi nhũ tương có kích thước trung bình dưới 300 nm trong các môi trường pH tương tự pH sinh lý đường uống khi đưa vào cơ thể. Nghiên cứu tạo TGE-SMEDDS làm tiền đề tiếp tục phát triển sản phẩm nano linh chi giàu triterpenoid, giúp nâng cao hiệu quả trị liệu từ cao chiết linh chi giàu triterpenoid.

Từ khóa: Acid ganoderic A, G. lucidum, Vi nhũ tương, SMEDDS, Triterpenoid.

Summary

Preparation of Self-Microemulsifying Drug Delivery System Containing Triterpenoid-Rich Ganoderma lucidum Extract

Triterpenoids extracted from Ganoderma lucidum (G. lucidum) provide various health benefits, such as lipid-lowering, antioxidant, anti-tumor effects, and improving memory impairment. To overcome the poor absorption of triterpenoids, this study aimed to develop a self-microemulsifying drug delivery system (SMEDDS) containing triterpenoid-rich G. lucidum extract (TGE-SMEDDS). TGE-SMEDDS were prepared from propylene glycol monocaprylate as oily phase, Kolliphor RH 40 and Tween 80 as surfactants, and polyethylene glycol 400 as co-surfactant/co-solvent utilizing the pseudo-ternary phase diagram. The selected TGE-SMEDDS formulation has a high total triterpenoid content, thermodynamic stability, and fast dispersion to form microemulsions under 300 nm in average size in physiological pH conditions. The research is the initial basis for further development of triterpenoid-rich G. lucidum nanopharmaceuticals to improve the therapeutic efficacy of triterpenoid-rich G. lucidum extract.

Keywords: G. lucidum, Ganoderic acid A, Microemulsion, SMEDDS, Triterpenoid.  

(Nguồn tin: )