Ấn phẩm

Nghiên cứu độc tính cấp, bán trường diễn và tác dụng tăng lực của cao chiết cồn sâm cau (Tạp chí Dược liệu tập 22, số 4/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 4/2017 (Trang 239 - 247)

 

 

NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP, BÁN TRƯỜNG DIỄN

VÀ TÁC DỤNG TĂNG LỰC CỦA CAO CHIẾT CỒN SÂM CAU

Phạm Thị Nguyệt Hằng*, Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Minh Khởi

Viện Dược liệu

*Email: pnhang2004@yahoo.com

(Nhận bài ngày 17 tháng 7 năm 2017)

Tóm tắt

Cây sâm cau có tên khoa học là Curculigo orchioides Gaertn. được phân bố ở một số vùng rừng núi tại Việt Nam, Lào, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ và Trung Quốc. Đây là một trong những cây thuốc y học cổ truyền có rất nhiều công dụng, đặc biệt phải kể đến là thuốc bổ điều trị suy giảm thể lực và tăng cường chức năng sinh lý cho nam giới. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác dụng tăng lực của cao chiết cồn sâm cau trên mô hình trụ quay Rota-Rod và đánh giá độc tính cấp, bán trường diễn của cao chiết này. Kết quả đã chứng minh cao chiết cồn sâm cau với liều 0,5 g cao/kg có tác dụng tăng lực trong mô hình trụ quay Rota-rod thông qua việc tăng khả năng bám trụ quay của chuột nhắt sau 14 ngày uống mẫu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu về độc tính cấp đường uống cho thấy cao chiết cồn sâm cau không xác định được liều LD50 khi đã dùng liều tối đa tương đương 45,0 g cao/kg thể trọng. Đồng thời, cao chiết cồn sâm cau với liều 0,263 g cao/kg và 1,315 g cao/kg không ảnh hưởng đến thể trọng, chức năng tạo máu, chức năng gan, chức năng thận cũng như mô bệnh học gan, thận trong suốt quá trình uống cũng như sau khi ngừng uống 15 ngày.

Từ khóa: Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn), Độc tính cấp và bán trường diễn, Tác dụng tăng lực.

Summary

Study on Acute, Subchronic Toxicity and Enhancing Effect on Physical Strength of Ethanol Extract

from Curculigo orchioides Gaertn.

Curculigo orchioides Gaertn. is located in some mountainous areas in Vietnam, Laos, Malaysia, Thailand, Philippine, India and China. This plant is one of the traditional medicines for the treatment of various diseases, especially tonic and enhance the physiological function of men. The objective of this study was to evaluate the effect on physical strength of Curculigo orchioides Gaertn. The ethanol extract was evaluated for the physical strength effect using a Rota-Rod test and the acute and subchronic toxicity. The results showed that Curculigo orchioides Gaertn. extract at dose of 0.5 g/kg body weight exhibits enhancing effects on physical strength in experimental mice by using Rota-Rod test. The results of acute oral toxicity test show that LD50 cannot be determined by oral administration when using a maximum dose equivalent to 45.0 g/kg of body weight. In the subchronic study, rabbits were administrated Curculigo orchioides extract at the doses of 0.329 g/kg and 1.645 g/kg (p.o) for 30 days. After 15, 30, and 45 days of experiment, blood and tissue samples were taken for determinations of hematological, biochemical and histopathological parameters. All parameters did not alter significantly in all treated rabbits.

Keywords: Curculigo orchioides Gaertn., Acute and subchronic toxicity, Enhancing effect on physical strength. 

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu)