Ấn phẩm

Phân lập và thiết lập chất chuẩn kirenol từ cao hy thiêm (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020 (Trang 210 - 216)

 

PHÂN LẬP VÀ THIẾT LẬP CHẤT CHUẨN KIRENOL TỪ CAO HY THIÊM
Huỳnh Trần Quốc Dũng1, Phan Thị Thủy Tiên2, Phạm Ngọc Thạc1,

Nguyễn Đức Hạnh3,*, Nguyễn Minh Đức3,4

1Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh; 2Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

3Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh; 4Khoa Dược - Đại học Tôn Đức Thắng

*Email: duchanh@ump.edu.vn

(Nhận bài ngày 18 tháng 4 năm 2020)

Tóm tắt

Kirenol là chất chỉ điểm cho dược liệu hy thiêm (Herba Siegesbeckiae), một dược liệu được dùng nhiều trong y học cổ truyền với công dụng chính là điều trị phong thấp, tê bại, khớp sưng nóng đỏ và đau nhức. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu chiết xuất, phân lập, tinh chế kirenol từ cao chiết dược liệu hy thiêm bằng các kỹ thuật sắc ký. Sau đó, hợp chất tinh chế sẽ được thiết lập thành chất đối chiếu theo ISO Guide 34 và 35. Nghiên cứu đã phân lập được 1,03 g kirenol từ 528 g cao hy thiêm. Hàm lượng kirenol được xác định là 99,69% dựa trên kết quả thiết lập chất đối chiếu.

Từ khóa: Hy thiêm, Kirenol.

Summary

Isolation and Standard Establishment of Kirenol from Extractum Herba Siegesbeckiae

Kirenol is a marker for the quality control of Herba Siegesbeckiae. This herbal medicine is used for the treatment of Wind-Damp Bi with joint pain, redness and soreness in the joints. The study aimed to isolate kirenol from Extractum Herba Siegesbeckiae by using different chromatography techniques such as thin layer chromatography, column chromatography and preparative HPLC. The isolated compound was established as a reference standard based on ISO Guide 34 and 35. Kirenol (1.03 g) was isolated from 528 g of Extractum Herba Siegesbeckiae. The content of kirenol was determined at 99.69%.

Keywords: Extractum Herba Siegesbeckiae, Kirenol.

(Nguồn tin: )