Ấn phẩm

Phân lập và thiết lập chất đối chiếu orcinol glucosid từ thân rễ sâm cau (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023 (Trang 15 - 20)

 

PHÂN LẬP VÀ THIẾT LẬP CHẤT ĐỐI CHIẾU ORCINOL GLUCOSID
TỪ THÂN RỄ SÂM CAU

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt1, Nguyễn Huỳnh Thanh Tuyền1, Lê Văn Huấn2,        
Lê Thị Hương Lan1, Phan Văn Hồ Nam1, Trần Thị Vân Anh
1,*

1Khoa Dược - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh;

2Khoa Dược - Trường Đại học Bình Dương

*Email: ttvananh@ump.edu.vn

(Nhận bài ngày 09 tháng 01 năm 2023)

Tóm tắt

Thân rễ sâm cau (Rhizoma curculiginis) là vị thuốc sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền điều trị chứng liệt dương, yếu sinh lý, đau nhức xương khớp… Nghiên cứu sâm cau ở Việt Nam cho thấy orcinol glucosid (OG) là 1 trong những thành phần hóa học chính. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu phân lập và thiết lập chất đối chiếu (CĐC) orcinol glucosid (OG) cần thiết cho việc tiêu chuẩn hóa dược liệu sâm cau (Rhizoma curculiginis). Hợp chất OG (1,1 g) đã được phân lập từ thân rễ sâm cau bằng các phương pháp sắc kí. Cấu trúc của OG được xác định bằng phổ UV, IR, MS và NMR. Kết quả thiết lập CĐC theo ISO Guide 35 và ISO Guide 13528 cho thấy OG đạt hàm lượng với giá trị ấn định là 98,57% (n = 18; s = 0,01; U = 0,02), đủ điều kiện thiết lập chất chuẩn. 

Từ khoá: Chuẩn đối chiếu, Sâm cau, Orcinol glucosid.

Summary

Isolation and Establishment of the Reference Standard for Orcinol Glucoside from Rhizoma curculiginis

Rhizoma curculiginis is used popularly in traditional medicine for improving physiological function of men and treatment of rheumatism… Rhizoma curculiginis in Vietnam has orcinol glucoside as the main constituent. This study was carried out with the aim of isolation and establishment orcinol glucoside (OG) as the reference standard for the standardization of Rhizoma curculiginis. Orcinol glucoside (1,1 g) was isolated from Rhizoma curculiginis using column chromatographic methods. The chemical structure of OG was elucidated using UV, IR, MS, and NMR spectroscopic techniques. The result of establishment for the reference standard following by ISO Guide 35 and ISO Guide 13528 showed that the content of OG was 98.57% (n = 18; s = 0.01; U = 0.02), meet the requirements of a reference standard.

Keywords: Rhizoma curculiginis, Reference standard, Orcinol glucoside.

(Nguồn tin: )