Ấn phẩm

Sàng lọc hoạt tính độc tế bào của dịch chiết cồn từ các dược liệu thu hái tại Quảng Nam, Đà Nẵng trên dòng tế bào ung thư tuyến tụy (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018 (Trang 11 - 17)

 

SÀNG LỌC HOẠT TÍNH ĐỘC TẾ BÀO CỦA DỊCH CHIẾT CỒN

TỪ CÁC DƯỢC LIỆU THU HÁI TẠI QUẢNG NAM, ĐÀ NẴNG

TRÊN DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ TUYẾN TỤY

Lê Bùi Thảo Nguyên1, Lê Mạnh Linh1, Nguyễn Hải Đăng2, Trần Phương Thảo3, Trần Phi Long3, Jeong Hyung Lee3, Phương Thiện Thương4, Trần Lưu Phương Thùy5, Trần Mạnh Hùng1,*

1Khoa Khoa học Y Sinh, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng;

 2Trung tâm tiên tiến về Hóa sinh Hữu cơ, Viện Hóa sinh biển (IMB),

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

 3Khoa Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Kangwon, Chuncheon, Hàn Quốc;

 4Viện Dược liệu; 5Khoa Dược, Đại học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng

*Email: tmhung801018@gmail.com

(Nhận bài ngày 10 tháng 01 năm 2018)

Tóm tắt

Tuyến tụy là cơ quan tiết ra các enzym tiêu hóa và kích thích tố giúp điều tiết sự chuyển hóa đường trong cơ thể. Ung thư tuyến tụy phát triển nhanh và hiếm khi được phát hiện ở giai đoạn đầu. Ung thư tuyến tụy thường không rõ nguyên nhân, hầu hết các dấu hiệu và triệu chứng có thể không xuất hiện cho đến khi bệnh nhân đã mắc bệnh nặng. Với mục đích tìm ra các hoạt chất từ dược liệu và thực vật tự nhiên có thể loại bỏ khả năng sống sót của các tế bào ung thư tụy, chúng tôi tiến hành khảo sát sàng lọc hoạt tính gây độc tế bào trên 2 dòng ung thư tụy là PANC-1 và MIA PACA-2 của 27 dịch chiết cồn từ 19 loài cây thuộc 17 họ khác nhau được thu hái ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Trong số các mẫu nghiên cứu, dịch chiết của đại hoàng (rễ, Rheum palmatum), na rừng (lá, Kadsura coccinea), đu đủ đực (thân và lá, Carica papaya), linh chi (mẫu trồng tại nhà và mẫu tự nhiên, Ganoderma lucidum), sói rừng (lá, Sarcandra glabra), hà thủ ô đỏ (lá và củ, Fallopia multiflora), vối (lá và nụ, Cleistocalyx operculatus), lá đắng (lá, Vernonia amygdalina) và nha đam (lá, Aloe vera) thể hiện hoạt tính gây độc tế bào tương đối khả quan với giá trị IC50 từ 16.8 µg/mL tới 185.7  µg/mL. Kết quả sàng lọc này là định hướng tốt cho việc nghiên cứu các thành phần hóa học và thử nghiệm các cơ chế, hoạt tính chống lại sự phát triển của các dòng tế bào ung thư tụy tiếp theo.

Từ khóa: Hoạt tính độc tế bào, Ung thư tuyến tụy, PANC-1, MIA PACA-2, Dược liệu, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Summary

Screening for Cytotoxic Activity of Ethanol Extracts from Natural and Medicinal Plants

Collected in Quang Nam - Da Nang Using Pancreatic Cancer Cell Lines

The pancreas plays the role that secretes digestive enzymes and hormones that regulate sugar metabolism in the body. Pancreatic cancer develops rapidly and is rarely detected at an early stage. The cause of pancreatic cancer is often unknown, as most of the signs and symptoms may not appear until the patient has become seriously unwell. With the aim to find active ingredients from medicinal and natural plants that can eliminate the viability of pancreatic cancer cells, we conducted a screening for cytotoxic activity using two pancreatic cancer cell lines as PANC-1 and MIA PACA-2 by 27 alcohol extracts from 19 species of 17 different families collected in Quang Nam, Da Nang. Among the tested samples, the extracts of Rheum palmatum, Kadsura coccinea, Carica papaya, Ganoderma lucidum, Sarcandra glabra, Fallopia multiflora, Cleistocalyx operculatus, Vernonia amygdalina, and Aloe vera exhibit significantly cytotoxic activity against PANC-1 and MIA PACA cancer cell lines with IC50 values ranging from 16.8 to 185.7 µg/mL. The results of this screening suggest for further study in the chemical components and cytotoxic activity against pancreatic cancer cell lines.

Keywords: Cytotoxicity, Pancreatic cancer, PANC-1, MIA PACA-2, Medicinal plants, Quang Nam, Da Nang.

(Nguồn tin: )