Ấn phẩm

Tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa của bài thuốc tỉnh An Giang (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018 (Trang 121 - 128)

 

TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN VÀ CHỐNG OXY HÓCỦA BÀI THUỐC TỈNH AN GIANG

Phạm Thị Nguyệt Hằng*, Dương Thị Mộng Ngọc,

Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Đan

Viện Dược liệu

*Email: pnhang2004@yahoo.com

(Nhận bài ngày 25 tháng 3 năm 2018)

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác dụng bảo vệ tổn thương gan và chống oxy hóa của cao chiết nước bài thuốc tỉnh An Giang bao gồm các dược liệu nhân trần, lá lức, lá trâm bầu và vỏ quýt xanh. Đánh giá tác dụng bảo vệ tổn thương gan của cao chiết nước được tiến hành trên mô hình gây viêm gan bởi paracetamol (PAR) hoặc ethanol, đồng thời đánh giá tác dụng chống oxy hóa bằng phương pháp xác định hàm lượng MDA trong dịch đồng thể gan. Kết quả cho thấy, trên mô hình gây viêm gan bằng PAR, cao chiết nước bài thuốc với liều tương đương 5 g dược liệu/kg thể trọng chuột có tác dụng làm giảm đáng kể trọng lượng gan, giảm hoạt độ ALT và AST huyết thanh và hàm lượng MDA (với P < 0,05 hoặc P < 0,01). Giải phẫu mô bệnh học gan cho thấy điều trị ở liều này cũng làm giảm mức độ viêm và thoái hóa tế bào gan nhẹ hơn so với lô chứng bệnh lý. Đồng thời, trên mô hình gây viêm gan bằng ethanol, cao chiết bài thuốc với mức liều trên cũng thể hiện tác dụng bảo vệ gan có thể thông qua việc giảm đáng kể hàm lượng MDA gan so với lô chứng bệnh lý (P < 0,05). Những kết quả này có thể kết luận cao chiết nước bài thuốc tỉnh An Giang có tác dụng bảo vệ gan thông qua khả năng làm giảm hoạt độ enzym gan ALT và AST, đồng thời giảm tổn thương tế bào gan. Tác dụng này có thể thông qua cơ chế ức chế sự tạo thành MDA trong gan. Đánh giá độc tính cấp cho thấy cao chiết nước bài thuốc không thể hiện độc tính cấp đường uống trên chuột nhắt trắng ở liều tối đa cho uống được là 197,7 g dược liệu/kg.

Từ khóa: Bài thuốc tỉnh An Giang, Tác dụng bảo vệ gan, Tác dụng chống oxy hóa, Độc tính cấp.

Summary

Hepatoprotective and Antioxidant Activities of Aqueous Extract of
an An Giang
Traditional Remedy

The aim of this study was to evaluate the acute toxicity, hepatoprotective action and antioxidant activity of aqueous extract from An Giang traditional remedy, including Adenosma indianum (Lour.) Merr., Pluchea pteropoda Hemsley, Combretum quadrangulare Kurz and Citrus reticulata Blanco. The experiment evaluated hepatoprotective of aqueous extract from An Giang traditional remedy in liver damage induced by paracetamol (PAR) or ethanol, while evaluating the antioxidant activity by MDA assay measures in hepatic homogenate. The results showed that the aqueous extract at dose 5.0 g/kg body weight of mouse significantly decreased ALT and AST activities; also reduced macroscopic and microscopic lesions in liver compared with the control group on acute liver damage model caused by paracetamol. Moreover, this aqueous extract at dose 5.0 g/kg also reversed the PAR or ethanol-induced elevation of MDA level in hepatic homogenate in comparison with group control. These results suggest that aqueous extract from An Giang traditional remedy possess hepatoprotective action and antioxidant activity against paracetamol or ethanol induced hepatotoxicity. The acute toxicity study of this extract was not to determine the LD50 at maximum doses 197,7 g/kg body weight of mice.

Keywords: An Giang Traditional Remedy, Hepatoprotective action, Antioxidant activity, Acute toxicity.

(Nguồn tin: )