Ấn phẩm

Tác dụng bảo vệ thần kinh của cao chiết giàu flavonoid từ lá hồng trên mô hình đột quỵ não thực nghiệm (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018 (Trang 104 - 110)

 

 

TÁC DỤNG BẢO VỆ THẦN KINH CỦA CAO CHIẾT GIÀU FLAVONOID TỪ LÁ HỒNG TRÊN MÔ HÌNH ĐỘT QUỴ NÃO THỰC NGHIỆM

Lê Thị Xoan1,*, Đặng Thị Hạnh2, Trần Nguyên Hồng1, Nguyễn Thị Phượng1, Nguyễn Văn Tài1, Phạm Thị Nguyệt Hằng1, Hà Vân Oanh2

1Viện Dược liệu; 2Đại học Dược Hà Nội

*Email: xoanle@gmail.com

(Nhận bài ngày 15 tháng 3 năm 2018)

Tóm tắt

Nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng cao chiết cồn 70% từ lá hồng ở liều 500 mg/kg có tác dụng cải thiện tổn thương thần kinh gây bởi đột quỵ não trên chuột nhắt trắng. Tuy nhiên, thành phần hoạt chất có tác dụng này trong cao chiết lá hồng vẫn còn chưa được làm sáng tỏ. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm chứng minh tác dụng bảo vệ thần kinh của cao chiết giàu flavonoid từ lá hồng (DKF) trước tổn thương gây bởi đột quỵ thiếu máu não trên mô hình chuột gây thuyên tắc động mạch não giữa (MCAO). Chuột nhắt chủng Swiss albino được cho uống cao DKF liều 50-100 mg/kg/ngày liên tục từ 1 tuần trước khi gây MCAO cho đến khi kết thúc thí nghiệm. Chuột được bắt đầu điều trị bằng thuốc chứng dương edaravon (6 mg/kg/ngày, i.v) ngay sau khi tiến hành MCAO. Cao DKF và edaravon cải thiện rõ rệt biểu hiện tổn thương thần kinh và làm giảm mức độ nhồi máu não trên chuột MCAO so với nhóm chứng bệnh lý không được điều trị. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng cao DKF có tác dụng bảo vệ thần kinh trước tổn thương gây bởi đột quỵ thiếu máu não và flavonoid có thể là thành phần hoạt chất có tác dụng bảo vệ thần kinh của lá hồng.

Từ khóa: Lá hồng, flavonoid, Bảo vệ thần kinh, Thuyên tắc động mạch não giữa, Đột quỵ não.

Summary

Neuroprotective Effect of Flavonoid-Enriched Extract from Diospyros kaki Leaves

on Cerebral Ischemia-Induced Injury in Mice

We previously demonstrated that 70% ethanol extract of Diospyros kaki leaves at the dose 500 mg/kg enhanced the recovery of neuronal injury following cerebral ischemia in mice. However, the active components of this extract remain unclear. This study aims to clarify the neuroprotective effects of flavonoid-enriched extract from Diospyros kaki leaves (DKF) on cerebral ischemia injury using middle cerebral artery occlusion (MCAO) model in mice. Swiss albino mice were daily treated with DKF extract (50-100 mg/kg, p.o) 1 week before subjected to MCAO operation. Administration of edaravone (6 mg/kg, i.v), a reference drug, was started immediately after MCAO. DKF and edaravone treatment improved neurological deficits and reduced infarct volume of MCAO mice compared to vehicle-treated one. Our data demonstrated that DKF treatment protects the neuronal system against cerebral ischemic injury and that the flavonoid component may play a role on this action.

Keywords: Diospyros kaki, Flavonoid, Neuroprotection, Middle cerebral artery occlusion, Ischemic stroke.

 

(Nguồn tin: )