Ấn phẩm

Tác dụng của chế phẩm từ đinh lăng trên mô hình gây suy giảm trí nhớ bằng scopolamin (Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017 (Trang 376 - 382)

 

TÁC DỤNG CỦA CHẾ PHẨM TỪ ĐINH LĂNG TRÊN MÔ HÌNH GÂY SUY GIẢM TRÍ NHỚ BẰNG SCOPOLAMIN

Mai Thành Chung1, Nguyễn Thị Thu Hương1,*, Trần Mỹ Tiên1,

Hà Quang Thanh1, Trần Công Luận2

1Trung tâm Sâm và Dược liệu Tp. Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu;

2Đại học Tây Đô - Cần Thơ

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 09 tháng 10 năm 2017)

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện để khảo sát tác dụng của viên nang đinh lăng và trà đinh lăng trên thực nghiệm gây suy giảm trí nhớ bằng scopolamin. Khả năng học tập và ghi nhớ được đánh giá qua thực nghiệm mê cung nước (Morris water maze) trên chuột nhắt trắng đực bình thường và chuột nhắt trắng đực bị gây suy giảm trí nhớ bằng cách tiêm phúc mạc scopolamin (liều 1 mg/kg). Viên nang đinh lăng và trà đinh lăng sau 6 ngày uống (phác đồ điều trị) và sau 12 ngày uống (phác đồ dự phòng) có tác dụng tăng cường khả năng học tập và ghi nhớ trên chuột bị gây suy giảm trí nhớ bằng scopolamin. Kết quả thu được gợi ý triển vọng ứng dụng các sản phẩm của đinh lăng trong dự phòng và điều trị các trường hợp suy giảm trí nhớ.

Từ khóa: Đinh lăng (Polyscias fruticosa), Scopolamin, Thực nghiệm mê cung nước (Morris water maze), Khả năng học tập và ghi nhớ.

Summary

Effects of the Preparations from Polyscias fruticosa on Scopolamine-Induced Memory Impairement

The study was performed to investigate the effect of some preparations from Polyscias fruticosa (hard capsules and tea bags) on scopolamine-induced memory impairment in male mice. The ability of learning and memory were evaluated by Morris Water maze test in naïve mice and in scopolamine (1 mg/kg, i.p)-induced memory impaired mice. The capsules and tea bags from Polyscias fruticosa after 6-day administration (treatment) and after 12-day administration (6-day pretreatment and 6-day treatment) had the improving effect on learning and restoring memory of impaired mice to normal. The revealed results suggest the prospective use of Polyscias fruticosa preparations in prevention or treatment of declined cognitive function.

Keywords: Polyscias fruticosa, scopolamine, Morris water maze, Learning and memory.

(Nguồn tin: )