Ấn phẩm

Tác dụng của sâm Việt Nam trồng trên nồng độ interleukin-5 và interleukin-13 trong huyết tương chuột bị gây hen bằng ovalbumin (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018 (Trang 23 - 27)

 

TÁC DỤNG CỦA SÂM VIỆT NAM TRỒNG

TRÊN NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN-5 VÀ INTERLEUKIN-13

TRONG HUYẾT TƯƠNG CHUỘT BỊ GÂY HEN BẰNG OVALBUMIN

Mai Thành Chung, Nguyễn Thị Thu Hương*

Trung tâm Sâm và Dược liệu tp. Hồ Chí Minh-Viện Dược liệu

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 16 tháng 12 năm 2017)

Tóm tắt

Sâm Việt Nam (Sâm Ngọc Linh) là một loại dược liệu quý với các tác dụng tiêu biểu như: chống suy nhược, chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch, kháng viêm, chống stress... Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu tác dụng của sâm Việt Nam trên mô hình gây hen dị ứng bằng ovalbumin (OVA) thông qua khảo sát định lượng nồng độ interleukin-5 (IL-5) và interleukin-13 (IL-13) trong huyết tương chuột nhắt trắng. Chuột nhắt trắng được gây mẫn cảm bằng cách tiêm phúc mạc OVA (0,2 mg/kg) vào ngày 0 và ngày 14, sau đó được nhắc lại bằng cách thở với khí dung OVA 0,5% từ ngày 20 đến ngày 22. Nồng độ IL-5 và IL-13 trong huyết tương được định lượng bằng bộ kit ELISA. Kết quả cho thấy nồng độ IL-5 và IL-13 trong huyết tương chuột bị gây hen bằng OVA giảm (40,6%/IL-5 và 29,9%/IL-13), đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng sinh lý. Việc cho uống bột chiết sâm Việt Nam liều 200 mg/kg (từ ngày 5 đến ngày 22) cũng như sử dụng thuốc đối chiếu terbutalin tiêm dưới da (liều 0,3 mg/kg - từ ngày 20 đến ngày 22, trước khi thở OVA 30 phút) làm hồi phục sự thay đổi nồng độ IL-5 và IL-13 về giá trị sinh lý bình thường.

Từ khóa: Panax vietnamensis Ha et Grushv., Sâm Việt Nam, Ovalbumin, Interleukin-5 (IL-5), Interleukin-13 (IL-13), Mô hình gây hen thực nghiệm.

Summary

Effect of Cultivated Vietnamese Ginseng on Plasma Interleukin-5 and Interleukin-13 Levels

in Ovalbumin-Challenged Mice

Vietnamese ginseng (VG, Panax vietnamensis Ha et Grushv.) is a well-known Vietnamese medicinal herb that has been widely used for anti-fatigue, antioxidant, anti-inflammatory, immunomodulatory, and antistress activity. The aim of the present study was to investigate the effect of VG on ovalbumin (OVA)-induced allergic asthma in mice. Mice were sensitized with OVA (0.2 mg/kg, i.p.) on day 0 and day 14, and then consecutively challenged with OVA (0.5%, aerosol) on day 20 to day 22. The IL-5 and IL-13 levels in plasma were evaluated by ELISA kits. The results showed that OVA induced a significant decrease of plasma IL-5 (40.6%) and IL-13 (29.9%). Oral administration of VG extract at the dose of 200 mg/kg (p.o. from day 5 to day 22) as well as the reference drug terbutaline (0.3 mg/kg, s.c. from day 20 to day 22 at 30 min before OVA challenge) restored the change of IL-5 and IL-13 to the value of physiological controls.

Keywords: Panax vietnamensis Ha et Grushv., Cultivated Vietnamensis ginseng, Ovalbumin, IL-5, IL-13, Allergic asthma model.

(Nguồn tin: )