Ấn phẩm

Tác dụng điều hòa glucose huyết của các cao chiết từ lá vối (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 6/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 6/2020 (Trang 376 - 380)

 

TÁC DỤNG ĐIỀU HÒA GLUCOSE HUYẾT CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ VỐI

Nguyễn Hoàng Minh*, Đào Trần Mộng, Nguyễn Mai Trúc Tiên,

Mai Thành Chung, Nguyễn Thị Thu Hương

Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu

*Email: hoangminhtkd90@gmail.com

(Nhận bài ngày 27 tháng 10 năm 2020)

Tóm tắt

Ở Việt Nam, lá vối được sử dụng uống thay trà xanh và được dùng trong nhiều bài thuốc y học cổ truyền như viêm gan, vàng da, nhiễm trùng. Tuy nhiên hiện nay rất ít nghiên cứu khoa học chứng minh tác dụng dược lý của lá vối. Vì thế, nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát tác dụng điều hòa glucose huyết của các cao chiết từ lá vối trên thực nghiệm dung nạp glucose ở chuột bình thường và chuột bị gây tăng đường huyết bằng streptozotocin (STZ). Kết quả cho thấy rằng cao chiết ethanol 50% thể hiện tác dụng điều hòa glucose huyết tốt hơn so với cao chiết nước trên thử nghiệm dung nạp glucose ở chuột bình thường, nhưng yếu hơn glibenclamide. Các cao chiết từ lá vối thể hiện tác dụng giảm glucose huyết trên chuột bị gây tăng đường huyết bằng STZ, tương đương với glibenclamide. Trong đó, cao chiết nước liều 1,14 g/kg và cao chiết ethanol 50% liều 1,66 g/kg thể hiện tác dụng điều hòa glucose huyết trên thực nghiệm dung nạp glucose ở chuột bị gây tăng đường huyết bằng STZ.

Từ khóa: Lá vối, Streptozotocin, Dung nạp glucose.

Summary

The Modulatory Effect on Plasma Glucose of the Extracts

from Cleistocalyx operculatus Leaves

Like green tea, C. operculatus leaves have been used by the Vietnamese for drinks, and also for some traditional remedies for treatment of hepatitis, jaundice and infection. However, there have been few scientific studies to demonstrate the pharmacological activities of C. operculatus leaves. Therefore, the aim of this study is to evaluate the modulatory effect on plasma glucose of the extracts from C. operculatus leaves in oral glucose tolerance test in normal mice and streptozotocin-induced diabetic mice. The results showed that the 50% ethanol extract had the better modulatory effect on plasma glucose than the aqueous extract in oral glucose tolerance test in normal mice, but it was weaker than glibenclamide. The extracts from C. operculatus leaves as well as glibenclamide decreased plasma glucose contents in streptozotocin-induced diabetic mice. In there, aqueous extract (1.14 g/kg) and 50% ethanol extract (1.66 g/kg) showed the modulatory effect on plasma glucose in oral glucose tolerance test in streptozotocin-induced diabetic mice.

Keywords: C. operculatus leaves, Streptozotocin, Oral glucose tolerance test.

 

(Nguồn tin: )