Ấn phẩm

Thành phần hóa học của rễ mú từn thu hái tại Nghệ An (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 6/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 6/2019 (Trang 332 - 336)

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA RỄ MÚ TỪN THU HÁI TẠI NGHỆ AN

Đỗ Thị Hà1,*, Nguyễn Thị Thu1, Lê Thị Thanh1, Đặng Văn Quát2, Ngô Hoàng Linh2,

Cấn Thị Thanh Loan3, Nguyễn Văn Liên4

1Viện Dược liệu; 2Trung tâm Tiến bộ KH&CN tỉnh Nghệ An;

3Học viện Quân y; 4Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

*Email: hado.nimms@gmail.com

(Nhận bài ngày 22 tháng 10 năm 2019)

Tóm tắt

Kết quả định tính sơ bộ thành phần hóa học của rễ cây mú từn cho thấy sự có mặt của các nhóm chất flavonoid, coumarin, anthranoid, phytosteroid, chất béo, đường khử, acid hữu cơ và acid amin. Ngoài ra, từ cao ethanol 80% của rễ mú từn, 5 hợp chất đã được phân lập gồm: β-sitosterol (1), coumarin (2), 4′,5,7-trimethoxyflavon (3), daucosterol (4) và chrysophanol (5). Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng phương pháp phổ NMR kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo. Hợp chất 2, 3 5 được báo cáo lần tiên trong chi Rourea.

Từ khóa: Mú từn, Coumarin, 4′,5,7-trimethoxyflavon, Chrysophanol.

Summary

Chemical Constituents of Rourea oligophlebia Merr. Radix Collected in Nghe An

A qualitative investigation of major compositions by specific chemical reactions in roots of Rourea oligophlebia Merr. showed the presence of flavonoid, coumarin, anthranoid, phytosteroid, fatty, reducing sugar, organic acid, and amino acid. Furthermore, five compounds including β-sitosterol (1), coumarin (2), 4′,5,7-trimethoxyflavone (3), daucosterol (4), and chrysophanol (5) were isolated from the 80% ethanol extract of Rourea oligophlebia Merr. Radix. Their chemical structures were identified by using spectroscopic methods, and comparison with literature data. This is the first report on the presence of compounds 2, 3, and 5 from genus Rourea.

Keywords: Rourea oligophlebia, Coumarin, 4′,5,7-trimethoxyflavone, Chrysophanol.

(Nguồn tin: )

tResourceLoader>