Ấn phẩm

Tổng quan nghiên cứu về sâm bố chính và một số định hướng phát triển (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022 (Trang 259 - 265)

 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ SÂM BỐ CHÍNH

VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Lê Văn Minh1,*, Phạm Đức Minh2, Vũ Anh Dũng3, Thái Khắc Minh4

1Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu;

2Khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện Quân Y 103; 3Khoa Dược - Đại học Cửu Long

4Khoa Dược - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

*Email: lvminh05@gmail.com

(Nhận bài ngày 21 tháng 9 năm 2022)

 

Tóm tắt

Các loài cây thuốc được sử dụng lâu đời ở các nước Á châu và một số cho thấy tiềm năng trong cải thiện sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Sâm bố chính là một trong những cây thuốc được sử dụng trong dân gian dùng chữa các chứng ho, sốt, suy dinh dưỡng, bệnh hô hấp. Sâm bố chính có khả năng thích nghi cao và sinh trưởng tốt ở các vùng khí hậu khác nhau ở Việt Nam. Gần đây, sâm bố chính được trồng ở nhiều nơi và nhiều địa phương quan tâm phát triển. Nhằm cập nhật tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước đối với loài này góp phần cung cấp thông tin, và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và các lĩnh vực khác. 

Từ khóa: Bảo vệ dạ dày, Thành phần dinh dưỡng, Tác dụng tăng lực, Thực phẩm chức năng.

Summary

Overview of Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr: Research and Application

Medicinal plants have been used for a long time in many Asia countries and some of them show great potential in the improvement of health and the prevention of diseases. Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr. (AS) is one of the traditional medicines for the treatment of various diseases such as coughs, fevers, malnutrition, and respiratory diseases. This plant is well adapted to inhabit different climatic conditions and can grow well in different climatic regions of Vietnam. The purpose of this review is to summarize the research status of AS species in the world and to propose the applied research in the field of pharmaceuticals, cosmetics, foods, and others.

Keywords: Gastroprotection, Nutrient contents, Enhancing effect on physical strength, Functional food.

(Nguồn tin: )