Ấn phẩm

Tổng quan về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của chi Kinh giới (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020 (Trang 193 - 211)

 

TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CHI KINH GIỚI

Hoàng Thị Diệu Hương*, Lê Thị Kim Vân, Đỗ Thị Hà*

Viện Dược liệu

*Email: hoanghuong85@gmail.com hoặc hado.nimms@gmail.com

(Nhận bài ngày 13 tháng 7 năm 2020)

Tóm tắt

Các loài thuộc chi Kinh giới (Elsholtzia Willd.) - họ Bạc hà (Lamiaceae) được sử dụng trong y học cổ truyền của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước Châu Á. Các nghiên cứu về hóa thực vật cho thấy sự có mặt của các nhóm chất như tinh dầu, flavonoid, terpenoid, steroid, coumarin và các hợp chất khác trong chi Kinh giới. Một số loài trong chi Kinh giới đã được công bố về tác dụng kháng khuẩn, chống virus, chống oxy hóa, chống viêm, giảm đau và bảo vệ thiếu máu cơ tim.

Từ khóa: Elsholtzia, Lamiaceae, Tổng quan, Thành phần hóa học, Tác dụng sinh học.

Summary

Phytochemistry and Biological Activities of Elsholtzia Willd. Genus: A Review

The genus Elsholtzia Willd. (family Lamiaceae) has been used in the traditional medicine of many countries, especially Asian countries. The phytochemical investigations revealed the presence of essential oils, flavonoids, terpenoids, steroids, coumarins, and other compounds in the genus Elsholtzia. Additionally, some of these Elsholtzia species showed antibacterial, antivirus, antioxidant, anti-inflammatory, analgesic activities, and myocardial ischemia protection.

Keywords: Elsholtzia, Lamiaceae, Review,  Phytochemistry, Biological activities.

(Nguồn tin: )