Ấn phẩm

Tổng quan về thành phần hóa học và tác dụng sinh học loài thành ngạnh nam (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023 (Trang 263 - 274)

 

TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC

CỦA THÀNH NGẠNH NAM

Nguyễn Thị Kim Oanh1,2, Ngô Thị Quỳnh Mai3, Đỗ Thị Hà1,*

1Khoa Hóa Phân tích - Tiêu chuẩn, Viện Dược liệu; 2Trường Đại học Y Dược Thái Bình;

 3Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

*Email: hado.nimms@gmail.com; nguyenthikimoanhydtb@gmail.com

(Nhận bài ngày 28 tháng 6 năm 2023)

Tóm tắt

Thành ngạnh nam (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume) là một cây thuộc họ Hypericaceae. Loài này giàu polyphenol và được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền của các nước, đặc biệt là các nước ở châu Á. Các kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học cho thấy có hơn 160 hợp chất đã được phân lập từ thành ngạnh nam, bao gồm xanthon (127 hợp chất), terpenoid (13 hợp chất), flavonoid (11 hợp chất), anthranoid (5 hợp chất), tinh dầu và các hợp chất khác. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về tác dụng sinh học cũng cho thấy, cao chiết và các hợp chất phân lập từ loài này thể hiện tác dụng nổi bật trên ung thư và đái tháo đường. Ngoài ra, tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, kháng khuẩn và kháng vi sinh vật của nó cũng đã được báo cáo.

Từ khóa: Thành ngạnh nam, họ Ban, Thành phần hóa học, Tác dụng sinh học.

Summary

Phytochemical Constituents and Biological Activities of Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume: A Review

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume is a plant belonging to the Hypericaceae family. This species is rich in polyphenols and widely used in traditional medicine in various countries, particularly in Asian countries. Chemical composition studies have identified more than 160 isolated compounds from C. cochinchinense, including xanthones (127 compounds), terpenoids (13 compounds), flavonoids (11 compounds), anthranoids (5 compounds), essential oils, and other compounds. Moreover, biological studies have demonstrated the remarkable effects of the crude extracts and isolated compounds from this species on cancer and diabetes. Additionally, its anti-inflammatory, antioxidant, antibacterial and antifungal activities were reported.

Keywords: Cratoxylum cochinchinense, Hypericaceace, Phytochemical, Pharmacological activities.

(Nguồn tin: )