Ấn phẩm

Xuyên tâm liên: Tổng quan về thành phần hoá học và tác dụng dược lý (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021 (Trang 199 - 211)

 

XUYÊN TÂM LIÊN:

TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG DƯỢC LÝ 

Phạm Thị Nguyệt Hằng1,*, Trịnh Thị Điệp2, William R. Folk3

  1. Viện Dược liệu; 2Đại học Đà Lạt; 3Đại học Missouri, Hoa Kỳ

*Email: nguyethangpt@nimm.org.vn

(Nhận bài ngày 04 tháng 8 năm 2021)

Tóm tắt

Xuyên tâm liên (Andrographis paniculata Wall. ex. Nees) là cây thuốc được sử dụng để điều trị bệnh nhiễm khuẩn, chống viêm, chống ung thư, đái tháo đường, điều hoà miễn dịch, bảo vệ tế bào thần kinh và một số bệnh khác… Trong bài tổng quan này, chúng tôi đã mô tả tóm tắt các thành phần hợp chất chính, hoạt tính sinh học và tập trung phân tích các nghiên cứu gần đây về tác dụng điều trị bệnh COVID-19 của xuyên tâm liên. Hiện chỉ có rất ít nghiên cứu bằng phương pháp in silico và nuôi cấy tế bào. Mặc dù vậy, kết quả ban đầu cho thấy cao chiết xuyên tâm liên và hoạt chất chính andrographolid có tác dụng ức chế sự phát triển của virus SARS-CoV-2. Do vậy, cần thiết phải có các nghiên cứu về tác dụng dược lý, độc tính/độ an toàn trên mô hình động vật thực nghiệm và thử nghiệm lâm sàng để đánh giá tính an toàn và hiệu quả điều trị Covid-19 của xuyên tâm liên.

Từ khoá: Xuyên tâm liên, Andrographolid, Tác dụng dược lý, COVID-19.

Summary

Andrographis paniculata Wall. ex. Nees: A Review on Phytochemistry and Pharmacology

Andrographis paniculata Wall. ex. Nees (A. paniculata) is a medicinal plant with anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-diabetic, immunomodulatory, neuroprotective, and other biological activities… In this review, we briefly describe major phytoconstituents and pharmacological properties of A. paniculata, with particular attention to recent studies of the effects of A. paniculata on infection of cells by SARS-CoV-2. Preliminary results in silico and in cell culture suggest extracts of A. paniculata and its main bioactive, andrographolide are inhibitory, but there is need to study the pharmacological effects, safety/toxicity and the major active components in animal models as well as in human clinical trials to assess safety and efficacy in the treatment of COVID-19.

Keywords: Andrographis paniculata, Andrographolide, SARS-CoV-2, COVID-19.

(Nguồn tin: )