Dịch vụ khác

Nần nghệ (Dioscorea collettii Hook.f.)

     Mục lục tra cứu:

 

STT

TIÊU ĐỀ

1

Nghiên cứu chiết xuất diosgenin từ nần nghệ bằng dung môi COsiêu tới hạn

2

Xây dựng qui trình chiết xuất diosgenin từ nần nghệ bằng dung môi siêu tới hạn

3

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và vi học của cây nần nghệ thu hái ở Sơn La

4

Bốn glycosid thuộc nhóm furostanol trong thân rễ nần nghệ

5

Điều tra trữ lượng cây nần nghệ

6

Khảo sát sơ bộ một số tác dụng dược lý của nần nghệ

7

Khảo sát độc tính của cao nần nghệ

8

Điều tra trữ lượng cây nần nghệ

9

Diosgenin trong nần nghệ

10

Đọc thêm:

 Nghiên cứu đặc điểm vi học và xác định hàm lượng diosgenin của nần trắng, họ củ nâu

11

Đọc thêm:

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình chế biến thân rễ một số loài thuộc chi Dioscorea L. làm nguyên liệu chiết xuất Diosgenin”

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Dược liệu)