Dịch vụ khác

Ngũ gia bì chân chim (Schefflera heptaphylla (L.) Prodin)

     Chi Schefflera J. R. Forster & J. G. Forster có trên 400 loài, hầu hết là cây gỗ hoặc cây bụi, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới châu Á…

     Ở Việt Nam, chi này có 45 loài, nhiều loài được sử dụng làm thuốc và làm cảnh, trong đó phải kể đến loài chân chim. Cây phân bố rải rác ở hầu hết các tỉnh miền núi phía bắc (từ Hà Tĩnh trở ra). Ở phía nam, mới gặp ở các tỉnh Gia lai, Kon Tum, Đắc Lắc và Côn Đảo.

    Chân chim có vị đắng, chát, mùi thơm nhẹ, tính mát, có tác dụng phát hãn (làm ra mồ hôi), giải biểu, khử phong trừ thấp, sơ cân hoạt lạc.

     Ở Việt Nam, rễ chân chim được dùng làm thuốc bổ nên gọi là sâm nam... (Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, 2004, Tập I, tr.411-414).  

 

Mục lục tra cứu:

 

STT

TIÊU ĐỀ

1

Xây dựng phương pháp định lượng acid chlorogenic trong ngũ gia bì chân chim (Schefflera heptaphylla) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

2

Thành phần hoá học và hoạt tính chống tăng sinh của tinh dầu từ lá ngũ gia bì chân chim (Schefflera heptaphylla)

3

Quy hoạch phát triển một số vùng dược liệu đến 2015 và tầm nhìn đến 2020 theo tinh thần QĐ 43/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính  phủ  

4

Nguồn thực vật có tinh dầu tại trạm đa dạng sinh học Ngọc Thanh, Mê Linh, Vĩnh Phúc

5

Đánh giá tác dụng dược lý của vỏ thân và lá ngũ gia bì chân chim (Schefflera octophylla Harm., Araliaceae)

6

Kết quả điều tra cây thuốc ở vùng rừng Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

7

Đánh giá tiềm năng và quy hoạch phát triển dược liệu 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang

8

Tình hình điều tra sưu tầm nghiên cứu sinh thái và trữ lượng dược liệu trong những năm vừa qua (CT 1961-1971) 

(Ngũ gia bì gai Acanthopanax trifolliatus; Ngũ gia bì chân chim (Schefflera octophylla Harm., Araliaceae)

9

Hai nhăm năm công tác điều tra dược liệu

10

Kết quả công tác điều tra cây thuốc trong khu rừng Cúc Phương (cây chân chim đất (Schefflera octophyl Harms  ,…)

11-14

Ngũ gia bì chân chim (Schefflera octophylla Harm., Lour.):

-Bước đầu tập hợp các cây thuốc thuộc họ ngũ gia bì (Araliaceae)

-Đặc điểm thực vật của ngũ gia bì chân chim

-Bước đầu phân biệt một số loài ngũ gia bì thuộc chi Schefflera Araliaceae bằng vi phẫu

-Góp phần nghiên cứu cây ngũ gia bì chân chim theo hướng sử dụng làm thuốc bổ và kích thích

15

Tìm những vị thuốc bổ quí thay thế nhân sâm (các cây họ Ngũ gia (Araliaceae), cây ngũ gia bì chân chim (Schefflera octophylla (Lour.) 

16

Antinociceptive and anti-inflammatory activities of Schefflera octophylla extracts.

17

Bước đầu điều tra nguồn cây thuốc cổ truyền của người Mường xã Địch Giáo huyện Tân Lạc tỉnh Hoà Bình Schefflera sp.

18

Các triterpenoid kháng vius từ cây ngũ gia bì chân chim (Schefflera heptaphylla L.)

Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Viện Dược liệu (P. Thư viện)

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Dược liệu)