ĐT/DA đã nghiệm thu

Danh sách quy trình kỹ thuật Viện dược liệu đã ban hành

         BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU

DANH SÁCH QUY TRÌNH KỸ THUẬT VIỆN DƯỢC LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

STT TÊN QUY TRÌNH QĐ BAN HÀNH NHÓM TÁC GIẢ
  Năm 2011 (2)
             1. Dự thảo Quy trình kỹ thuật trồng sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et. Grushv. Họ Araliaceae) dưới giàn mái che 291/QĐ/VDL-KHCN ngày 23/8/2011 Nguyễn Bá Hoạt và cộng sự
             2. Dự thảo Quy trình kỹ thuật nhân giống sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et. Grushv. Họ Araliaceae) từ hạt 292/QĐ/VDL-KHCN ngày 23/8/2011 Nguyễn Bá Hoạt và cộng sự
  Năm 2012 (2)
             3. Quy trình trồng sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) 346/QĐ-VDL ngày 16/8/2012 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
             4. Quy trình thu hoạch và chế biến sau thu hoạch quả sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) 347/QĐ-VDL ngày 16/8/2012 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
  Năm 2013 (1)
             5. Quy trình nhân giống vô tính (bằng hom) loài ngũ gia bì hương (Acanthopanax gracilistylus W.W. Smith) tại Hà Giang 777/QĐ-VDL ngày 31/12/2013 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
  Năm 2014 (11)
             6. Quy trình kỹ thuật trồng cây ích mẫu (Lenurus heterophullus Sweet) 333/QĐ-VDL ngày 25/4/2014 TTHN
             7. Quy trình kỹ thuật trồng cây diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schum. Et Thonn) 333/QĐ-VDL ngày 25/4/2014 TTHN
             8. Quy trình kỹ thuật trồng cây bạch truật (Atractylodes macrocephala Koidz) 333/QĐ-VDL ngày 25/4/2014 TTHN
             9. Quy trình kỹ thuật trồng cây râu mèo (Orthosiphon stamineus Benth) 333/QĐ-VDL ngày 25/4/2014 TTHN
         10. Quy trình kỹ thuật trồng cây đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba (Sieb et Zucc). Kitagawa) 333/QĐ-VDL ngày 25/4/2014 TTHN
         11. Quy trình kỹ thuật trồng cây ngưu tất (Achyranthes bidentata Blume.) 333/QĐ-VDL ngày 25/4/2014 TTHN
         12. Quy trình kỹ thuật trồng cây bạch chỉ (Angelica dahurica Benth et Hook) 333/QĐ-VDL ngày 25/4/2014 TTHN
         13. Quy trình kỹ thuật trồng cây địa liền (Kaempferia galangal L.) 333/QĐ-VDL ngày 25/4/2014 TTHN
         14. Quy trình kỹ thuật trồng cây cúc hoa (Chrysanthemum indicum L.) 333/QĐ-VDL ngày 25/4/2014 TTHN
         15. Quy trình kỹ thuật trồng cây đan sâm (Salvia miltiorrhizza Bunge) nguồn gốc Tứ Xuyên – Trung Quốc tại Việt Nam 624/QĐ-VDL ngày 05/8/2014 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         16. Quy trình nhân giống invitro cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) 625/QĐ-VDL ngày 5/8/2014 Ngô Quốc Luật và cộng sự
  Năm 2015 (10)
         17. Quy trình trồng đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) theo GACP-WHO tại Hà Nội và Nam Định 138/QĐ-VDL ngày 23/3/2015 Trần Danh Việt và cộng sự
         18. Quy trình trồng giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) theo GACP - WHO tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc 139/QĐ-VDL ngày 23/3/2015 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         19. Quy trình nhân giống hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora (Thunb.) Hdralds) 140/QĐ-VDL ngày 23/3/2015 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
         20. Quy trình trồng hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora (Thunb.) Hdralds) 140/QĐ-VDL ngày 23/3/2015 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
         21. Quy trình nhân giống đảng sâm Việt Nam (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f & Thoms.) 141/QĐ-VDL ngày 23/3/2015 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
         22. Quy trình trồng đảng sâm Việt Nam (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f & Thoms.) 141/QĐ-VDL ngày 23/3/2015 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
         23. Quy trình trồng ba kích (Morinda officinalis How) 921/QĐ-VDL ngày 10/12/2015 Phạm Xuân Luôn và cộng sự
         24. Quy trình sản xuất cây giống ba kích (Morinda officinalis How) 921/QĐ-VDL ngày 10/12/2015 Phạm Xuân Luôn và cộng sự
         25. Quy trình sản xuất hạt giống ba kích (Morinda officinalis How) 921/QĐ-VDL ngày 10/12/2015 Phạm Xuân Luôn và cộng sự
         26. Quy trình thu hái, chế biến và bảo quản ba kích (Morinda officinalis How)sau thu hoạch 921/QĐ-VDL ngày 10/12/2015 Phạm Xuân Luôn và cộng sự
             27. Năm 2016 (42): Khối TN (39), Khối TM (3)
         28. Quy trình kỹ thuật khai thác, nhân giống, trồng trọt, thu hoạch và sơ chế hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora (Thunb.) Hdralds) theo hướng dẫn GACP- WHO 130/QĐ-VDL ngày 16/3/2016 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
         29. Quy trình kỹ thuật khai thác, nhân giống, trồng trọt, thu hoạch và sơ chế đảng sâm Việt Nam (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f & Thoms.) theo hướng dẫn GACP- WHO 130/QĐ-VDL ngày 16/3/2016 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
         30. Quy trình tổng hợp và tinh chế (S)-clopidogrel bisulfate ở quy mô phòng thí nghiệm theo 3 con đường tổng hợp 313/QĐ-VDL ngày 24/5/2016 Nguyễn Văn Tài và cộng sự
         31. Quy trình tổng hợp và tinh chế (S)-clopidogrel bisulfate hoàn thiện scale-up lên quy mô trên 50kg/mẻ theo con đường tối ưu nhất 313/QĐ-VDL ngày 24/5/2016 Nguyễn Văn Tài và cộng sự
         32. Quy trình kết tinh sản phẩm (S)-clopidogrel bisulfate dạng tinh thể xác định 313/QĐ-VDL ngày 24/5/2016 Nguyễn Văn Tài và cộng sự
         33. Quy trình kỹ thuật trồng cây actiso (Cynara scolymus L.) tại Sìn Hồ - Lai Châu theo tiêu chuẩn GAP 632/QĐ-VDL ngày 29/7/2016 Trần Thị Liên và cộng sự
         34. Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống actiso (Cynara scolymus L.) tại Sìn Hồ - Lai Châu 632/QĐ-VDL ngày 29/7/2016 Trần Thị Liên và cộng sự
         35. Quy trình kỹ thuật trồng cây sâm báo (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.) theo GAP tại Thanh Hóa 639/QĐ-VDL ngày 29/7/2016 Phạm Xuân Luôn và cộng sự
         36. Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống nhọ nồi (Eclipta prostrata L. (E. Alba (L.) Hassk) tại Thanh Hóa 639/QĐ-VDL ngày 29/7/2016 Phạm Thị Lý và cộng sự
         37. Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống  (Hibiscus sabdariffa L.) tại Thanh Hóa 639/QĐ-VDL ngày 29/7/2016 Lê Chí Hoàn và cộng sự
         38. Quy trình kỹ thuật sản xuất dược liệu bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L.) tại Thanh Hóa 639/QĐ-VDL ngày 29/7/2016 Lê Chí Hoàn và cộng sự
         39. Quy trình kỹ thuật trồng cây cà gai leo (Solanum hainanence Hance) tại Thanh Hóa 639/QĐ-VDL ngày 29/7/2016 Hoàng Thị Sáu và cộng sự
         40. Quy trình kỹ thuật trồng cây cối xay (Abutilon indicum L.) tại Thanh Hóa 693/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
         41. Quy trình kỹ thuật trồng cây trạch tả (Alisma plantago-aquatica L.) tại Thanh Hóa 693/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
         42. Quy trình kỹ thuật trồng cây kim tiền thảo (Desmodium styrafolium (Osb.) Merr) tại Thanh Hóa 693/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
         43. Quy trình kỹ thuật trồng cây diệp hạ châu đắng (Phyllathus amarus Schum. et Thonn) tại Thanh Hóa 693/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
         44. Quy trình kỹ thuật trồng cây râu mèo (Orhtosiphon stamineus (Benth)) tại Thanh Hóa 693/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
         45. Quy trình kỹ thuật trồng cây ý dĩ (Coix lacryma-jobi L.) tại Thanh Hóa 693/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
         46. Quy trình kỹ thuật trồng cây hoài sơn (Dioscorea persimilis Prain et Burkill)  tại Thanh Hóa 693/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
         47. Quy trình trồng cây đương quy (Angelica acutiloba Kitagawa) cho dược liệu sạch 694/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         48. Quy trình trồng cây bạch chỉ (Angelica dahurica Benth et Hook) cho dược liệu sạch 694/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         49. Quy trình trồng cây ngưu tất (Achyranthes bidentata BL.) cho dược liệu sạch 694/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         50. Quy trình trồng cây cúc hoa (Chrysanthemum indicum L.) cho dược liệu sạch 694/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         51. Quy trình trồng cây actisô (Cynara scolymus L.) Đà Lạt cho dược liệu sạch 694/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         52. Quy trình trồng cây actisô (Cynara scolymus L.) cho dược liệu sạch tại Sa Pa 694/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         53. Quy trình chế biến dược liệu đương quy (Angelica acutiloba Kitagawa) sạch bằng phương pháp sấy khô. 695/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         54. Quy trình chế biến dược liệu đương quy (Angelica acutiloba Kitagawa) sạch bằng phương pháp xông sinh 695/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         55. Quy trình chế biến dược liệu bạch chỉ (Angelica dahurica Benth et Hook) sạch bằng phương pháp xông sinh 695/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         56. Quy trình chế biến dược liệu ngưu tất (Achyranthes bidentata Bl.) sạch bằng phương pháp sấy khô ở nhiệt độ 60-700C 695/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         57. Quy trình chế biến dược liệu ngưu tất (Achyranthes bidentata Bl.) sạch bằng phương pháp xông sinh 695/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         58. Quy trình chế biến dược liệu cúc hoa (Chrysanthemum indicum L.) sạch bằng phương pháp xông sinh 695/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         59. Quy trình chế biến dược liệu lá Actisô (Cynara scolymus L.) sạch bằng phương pháp phơi khô 695/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         60. Quy trình nấu cao đặc Actisô (Cynara scolymus L.) từ lá tươi đạt tiêu chuẩn sạch 695/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         61. Quy trình nấu cao khô Actisô (Cynara scolymus L.) từ lá tươi đạt tiêu chuẩn sạch 695/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         62. Quy trình phòng trừ bệnh hại trên cây nghệ (Curcuma longa L.) 722/QĐ-VDL ngày 18/8/2016 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         63. Quy trình phòng trừ bệnh hại trên cây địa liền (Kaempferia galangal L.) 722/QĐ-VDL ngày 18/8/2016 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         64. Quy trình phòng trừ bệnh hại trên cây sinh địa (Rehmannia glutinosa Libosch) 722/QĐ-VDL ngày 18/8/2016 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         65. Quy trình phòng trừ bệnh hại trên cây kim tiền thảo (Desmodium styrafolium (Osb.) Merr) 722/QĐ-VDL ngày 18/8/2016 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         66. Quy trình phòng trừ bệnh hại trên cây mã đề  (Plantago major L.) 722/QĐ-VDL ngày 18/8/2016 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         67. Quy trình nhân giống in vitro cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) 1344/QĐ-VDL ngày 26/12/2016 Tạ Như Thục Anh và cộng sự
         68. Quy trình nhân giống in vitro cây húng chanh Ấn Độ (Coleus forskohlii Briq.) 1344/QĐ-VDL ngày 26/12/2016 Tạ Như Thục Anh và cộng sự
         69. Quy trình nhân giống in vitro cây Bách hợp (Lilium brownii F.E. Brown var. colchesteri Wilson) 203/QĐ-VDL ngày 14/3/2016 Vũ Hoài Sâm và cộng sự
  Năm 2017 (52)
         70. Quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính cây đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) bằng hom 230/QĐ-VDL ngày 29/3/2017 Trần Danh Việt và cộng sự
         71. Quy trình kỹ thuật trồng cây đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) 230/QĐ-VDL ngày 29/3/2017 Trần Danh Việt và cộng sự
         72. Quy trình kỹ thuật thu hái, sơ chế và bảo quản cây đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms)  theo GACP-WHO 230/QĐ-VDL ngày 29/3/2017 Trần Danh Việt và cộng sự
         73. Quy trình kỹ thuật nhân giống cây giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) 231/QĐ-VDL ngày 29/3/2017 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         74. Quy trình kỹ thuật trồng trọt cây giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) 231/QĐ-VDL ngày 29/3/2017 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         75. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) 231/QĐ-VDL ngày 29/3/2017 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         76. Quy trình nhân giống cây đương quy nhật bản (Angelica acutiloba Kitagawa) 232/QĐ-VDL ngày 29/3/2017 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         77. Quy trình kỹ thuật trồng trọt cây kim tiền thảo (Desmodium styrafolium (Osb.) Merr) 246/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
         78. Quy trình kỹ thuật nhân giống cây kim tiền thảo (Desmodium styrafolium (Osb.) Merr) 246/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
         79. Quy trình kỹ thuật trồng trọt cây đan sâm (Salvia miltiorrhizza Bunge) 247/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         80. Quy trình kỹ thuật nhân giống cây đan sâm (Salvia miltiorrhizza Bunge) 247/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         81. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế biến và bảo quản dược liệu đan sâm (Salvia miltiorrhizza Bunge) 247/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         82. Quy trình kỹ thuật nhân giống cây địa hoàng (Rehmannia glutinosa Libosch) 248/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         83. Quy trình kỹ thuật trồng trọt cây địa hoàng (Rehmannia glutinosa Libosch) 248/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         84. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu địa hoàng (Rehmannia glutinosa Libosch) 248/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Ngô Quốc Luật và cộng sự
         85. Quy trình nhân giống hữu tính cây khổ sâm (Croton tonkinensis Gagnep.) 319/QĐ-VDL ngày 26/4/2017 Phạm Hồng Minh và cộng sự
         86. Quy trình nhân giống vô tính cây khổ sâm (Croton tonkinensis Gagnep.) 319/QĐ-VDL ngày 26/4/2017 Phạm Hồng Minh và cộng sự
         87. Quy trình kỹ thuật nhân giống cây nhân trần  (Adenosma glutinosum (L.) Druce) 253/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         88. Quy trình kỹ thuật trồng trọt cây nhân trần (Adenosma glutinosum (L.) Druce) 253/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         89. Quy trình kỹ thuật thu hái, chế biến và bảo quản dược liệu nhân trần (Adenosma glutinosum (L.) Druce) 253/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         90. Quy trình kỹ thuật nhân giống cây cúc hoa (Chrysanthemum indicum L.) 480/QĐ-VDL ngày 06/6/2017 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
         91. Quy trình nhân giống vô tính hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis longifolia Craib) 479/QĐ-VDL ngày 6/6/2017 Phạm Ngọc Khánh và cộng sự
         92. Quy trình nhân giống vô tính hoàng tinh hoa đỏ (Polygonatum kingiannum Coll. Et Hemsl.) 479/QĐ-VDL ngày 6/6/2017 Phạm Ngọc Khánh và cộng sự
         93. Quy trình nhân giống vô tính cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. chinensis (Franch.) H. Hara) 478/QĐ-VDL ngày 6/6/2017 Nguyễn Thị Bình và cộng sự
         94. Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống huyền sâm Scrophularia ningpoensis Hemsl.) 477/QĐ-VDL ngày 6/6/2017 Trương Thị Lan Phương và cộng sự
         95. Quy trình kỹ thuật nhân giống cây hoài sơn (Dioscorea persimilis Prain et Burkill) 252/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
         96. Quy trình kỹ thuật trồng trọt cây hoài sơn (Dioscorea persimilis Prain et Burkill) 252/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
         97. Quy trình kỹ thuật thu hái, chế biến và bảo quản dược liệu hoài sơn (Dioscorea persimilis Prain et Burkill) 252/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
         98. Quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance). 476/QĐ-VDL ngày 6/6/2017 Hoàng Thị Sáu và cộng sự
         99. Quy trình kỹ thuật nhân giống hữu tính cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance). 476/QĐ-VDL ngày 6/6/2017 Hoàng Thị Sáu và cộng sự
       100. Quy trình kỹ thuật trồng trọt cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance). 476/QĐ-VDL ngày 6/6/2017 Hoàng Thị Sáu và cộng sự
101. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, chế biến và bảo quản dược liệu cà gai leo (Solanum hainanense Hance). 476/QĐ-VDL ngày 6/6/2017 Hoàng Thị Sáu và cộng sự
 102. Quy trình kỹ thuật nhân giống hữu tính cây kim ngân (Lonicera japonica Thunb.). 439/QĐ-VDL ngày 29/5/2017 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
  103. Quy trình kỹ thuật trồng trọt cây kim ngân (Lonicera japonica Thunb.). 439/QĐ-VDL ngày 29/5/2017 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
  104. Quy trình kỹ thuật thu hái, chế biến và bảo quản dược liệu kim ngân (Lonicera japonica Thunb.). 439/QĐ-VDL ngày 29/5/2017 Nguyễn Thượng Dong và cộng sự
  105. Quy trình kỹ thuật nhân giống hữu tính cây huyền sâm (Polygonatum kingiannum Coll. Et Hemsl.) 426/QĐ-VDL ngày 23/5/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
  106. Quy trình kỹ thuật trồng trọt cây huyền sâm (Polygonatum kingiannum Coll. Et Hemsl.) 426/QĐ-VDL ngày 23/5/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
 107. Quy trình kỹ thuật thu hái, chế biến và bảo quản dược liệu huyền sâm (Polygonatum kingiannum Coll. Et Hemsl.) 426/QĐ-VDL ngày 23/5/2016 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
 108. Quy trình kỹ thuật nhân giống ngưu tất (Achyranthes bidentata Bl.) 251/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
 109. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu ngưu tất (Achyranthes bidentata Bl.) 251/QĐ-VDL ngày 30/3/2017 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
110. Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống ban âu (Hypericum perforatum L.) 481/QĐ-VDL ngày 06/6/2017 Trần Danh Việt và cộng sự
111. Tiêu chuẩn cơ sở cây giống và Quy trình nhân giống vô tính cây Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn) bằng giâm hom 731/QĐ-VDL ngày 25/7/2017 Nguyễn Văn Khiêm và cộng sự
112. Quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính và tiêu chuẩn cây giống Hà thủ ô (Fallopia multiflora (Thunb.) Hdralds) 1210/QĐ-VDL ngày 29/11/2017 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
113. Quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính và tiêu chuẩn cây giống Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f & Thoms.) 1211/QĐ-VDL ngày 29/11/2017 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
114. Quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính và tiêu chuẩn cây giống Đinh lăng Polyscias fruticosa (L.) Harms) 1231/QĐ-VDL ngày 30/11/2017 Trần Danh Việt và cộng sự
115. Quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính và tiêu chuẩn cây giống Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino 1232/QĐ-VDL ngày 30/11/2017 Trần Danh Việt và cộng sự
116. Quy trình kỹ thuật nhân giống cây nghệ vàng (Curcuma longa L) 988/QĐ-VDL ngày 09/10/2017 Ngô Quốc Luật và cộng sự
117. Quy trình kỹ thuật trồng trọt cây nghệ vàng (Curcuma longa L) 988/QĐ-VDL ngày 09/10/2017 Ngô Quốc Luật và cộng sự
118. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu nghệ vàng (Curcuma longa L) 988/QĐ-VDL ngày 09/10/2017 Ngô Quốc Luật và cộng sự
119. Quy trình bảo vệ thực vật  Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) 1355/QĐ-VDL ngày 20/12/2017 Nguyễn Minh Khởi và cộng sự
120. Quy trình kỹ thuật chọn lọc và nhân thuần giống Sâm Ngọc Linh, tiêu chuẩn cây giống sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) 1356/QĐ-VDL ngày 20/12/2017 Nguyễn Minh Khởi và cộng sự
121. Quy trình trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch hạt giống Sâm Ngọc Linh, tiêu chuẩn hạt giống sâm Ngọc Linh Panax vietnamensis Ha et Grushv.) 1356/QĐ-VDL ngày 20/12/2017 Nguyễn Minh Khởi và cộng sự
  Năm 2018 (38)
122. Quy trình kỹ thuật trồng trọt cây sâm báo (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.) theo GAP 169/QĐ-VDL ngày 06/02/2018 Phạm Văn Luôn và cộng sự
123. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu sâm báo (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.) 169/QĐ-VDL ngày 06/02/2018 Phạm Văn Luôn và cộng sự
124. Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống cà gai leo Solanum hainanense Hance). 171/QĐ-VDL ngày 06/02/2018 Hoàng Thị Sáu và cộng sự
125. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Schum. Et Thonn) 176/QĐ-VDL ngày 09/02/2018 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
126. Quy trình kỹ thuật trồng sản xuất dược liệu diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Schum. Et Thonn) 176/QĐ-VDL ngày 09/02/2018 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
127. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Schum. Et Thonn) 176/QĐ-VDL ngày 09/02/2018 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
128. Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống bạch chỉ (Angelica dahurica Benth. & Hook) 231/QĐ-VDL ngày 02/03/2018 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
129. Quy trình kỹ thuật trồng sản xuất dược liệu bạch chỉ (Angelica dahurica Benth. & Hook) 231/QĐ-VDL ngày 02/03/2018 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
130. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu bạch chỉ (Angelica dahurica Benth. & Hook) 231/QĐ-VDL ngày 02/03/2018 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
131. Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống ích mẫu (Leonurus sibiricus L.) 232/QĐ-VDL ngày 02/03/2018 Nguyễn Duy Thuần, Nguyễn Văn Thuận và cs
132. Quy trình kỹ thuật trồng sản xuất dược liệu ích mẫu (Leonurus sibiricus L.) 232/QĐ-VDL ngày 02/03/2018 Nguyễn Duy Thuần, Nguyễn Văn Thuận và cs
133. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu ích mẫu (Leonurus sibiricus L.) 232/QĐ-VDL ngày 02/03/2018 Nguyễn Duy Thuần, Nguyễn Văn Thuận và cs
134. Quy trình kỹ thuật trồng trọt cây đảng sâm Việt Nam (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f & Thoms.) 258/QĐ-VDL ngày 12/03/2018 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
135. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Việt Nam (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f & Thoms.) 258/QĐ-VDL ngày 12/03/2018 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
136. Quy trình kỹ thuật trồng cây đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba Kitagawa) cho dược liệu sạch 287/QĐ-VDL ngày 14/03/2018 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
137. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba Kitagawa) 287/QĐ-VDL ngày 14/03/2018 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
138. Quy trình chế biến dược liệu đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba Kitagawa) sạch bằng phương pháp sấy khô 287/QĐ-VDL ngày 14/03/2018 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
139. Quy trình chế biến dược liệu đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba Kitagawa) sạch bằng phương pháp xông sinh 287/QĐ-VDL ngày 14/03/2018 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
140. Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống húng quế (Ocimum basilicum L.) 321/QĐ-VDL ngày 21/03/2018 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
141. Quy trình kỹ thuật trồng sản xuất dược liệu húng quế (Ocimum basilicum L.) 321/QĐ-VDL ngày 21/03/2018 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
142. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu húng quế (Ocimum basilicum L.) 321/QĐ-VDL ngày 21/03/2018 Nguyễn Văn Thuận và cộng sự
143. Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống cây vân mộc hương (Saussurea lappa Clarke) 1229/QĐ-VDL ngày 09/7/2018 Trần Thị Liên và cộng sự
144. Quy trình kỹ thuật trồng hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson) 1457/QĐ-VDL ngày 24/10/2018 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
145. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson) 1457/QĐ-VDL ngày 24/10/2018 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
146. Quy trình nhân giống in vitro cây bách bộ (Stemona tuberosa Lour.) 1739/QĐ-VDL ngày 03/12/2018 Vũ Hoài Sâm và cộng sự
147. Quy trình nhân giống in vitro cây đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.) Harms) 1740/QĐ-VDL ngày 03/12/2018 Vũ Hoài Sâm và cộng sự
148. Quy trình nhân giống in vitro cây vân mộc hương (Saussurea lappa Clark.) 1741/QĐ-VDL ngày 03/12/2018 Tạ Như Thục Anh và cộng sự
149. Quy trình nhân giống in vitro cây thạch hộc rỉ sắt (Dendrobium officinale Kimura et Migo) 1742/QĐ-VDL ngày 03/12/2018 Tạ Như Thục Anh và cộng sự
150. Quy trình nhân giống in vitro cây sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn) 1743/QĐ-VDL ngày 03/12/2018 Tạ Như Thục Anh và cộng sự
151. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đảng sâm Bắc (Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.)  1827/QĐ-VDL ngày 14/12/2018 Hoàng Đức Mạnh  và cộng sự
152. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đương quy di thực( Angelica acutiloba (Siebold & Zucc.) Kitag) 1828/QĐ-VDL ngày 14/12/2018 Trần Thị Liên và cộng sự
153. Quy trình kỹ thuật trồng cây ý dĩ (Coix lacryma – jobi L.) 1888/QĐ-VDL ngày 28/12/2018 Trịnh Văn Vượng và cộng sự
154. Quy trình trồng cây bồ công anh (Lactuca indica L.) 1888/QĐ-VDL ngày 28/12/2018 Đào Văn Núi và cộng sự
155. Quy trình kỹ thuật nhân giống hữu tính cây hoàng liên gai (Berberis juliane Schneid.) 1894/QĐ-VDL ngày 28/12/2018 Nguyễn Hải Văn và cộng sự
156. Quy trình chọn lọc nguồn gen ngũ vị tử 1141/QĐ-VDL ngày 22/8/2018 Nguyễn Xuân Trường và cộng sự
157. Quy trình nhân giống hữu tính ngũ vị tử  1141/QĐ-VDL ngày 22/8/2018 Nguyễn Xuân Trường và cộng sự
158. Quy trình nhân giống vô tính ngũ vị tử  1141/QĐ-VDL ngày 22/8/2018 Nguyễn Xuân Trường và cộng sự
159. Quy trình trồng trọt, thu hoạch, sơ chế và bảo quản ngũ vị tử theo hướng dẫn GACP-WHO 1141/QĐ-VDL ngày 22/8/2018 Nguyễn Xuân Trường và cộng sự
  Năm 2019 (9)    
           160. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống Đảng sâm Việt Nam từ hạt 1912/QĐ-VDL ngày 31/12/2018 Phạm Thanh Huyền và cộng sự
161. Quy trình trồng cây rau đắng đất Glinus oppositifolius  (L.) A. DC.)  tại Thanh Hóa 256/QĐ-VDL ngày 26/3/2019 Trần Trung Nghĩa và cộng sự
162. Quy trình kỹ thuật trồng cây sâm đại hành (Eleutherine bulbosa (Mill.) Urban) 260/QĐ-VDL ngày 26/3/2019 Hoàng Thị Sáu và cộng sự
163. Quy trình nhân giống in vitro cây bạch truật (Atractylodes macrocephala Koidz.) 299/QĐ-VDL ngày 08/4/2019 Tạ Như Thục Anh và công sự
           164. Quy trình kỹ thuật nhân giống cây tam thất (Panax notoginseng F.H. Chen ex C.Y.Wu et K.M. Feng) Quyết định số: 304/QĐ-VDL ngày 09/4/2019  
           165. Quy trình trồng cây tam thất (Panax notoginseng F.H. Chen ex C.Y.Wu et K.M. Feng) theo tiêu chuẩn GACP-WHO Quyết định số: 304/QĐ-VDL ngày 09/4/2019  
           166. Quy trình thu hoạch, chế biến và bảo quản dược liệu tam thất (Panax notoginseng F.H. Chen ex C.Y.Wu et K.M. Feng) theo tiêu chuẩn GACP-WHO Quyết định số: 304/QĐ-VDL ngày 09/4/2019  
           167.  Quy trình nhân giống in vitro cây địa hoàng Quyết định số: 304/QĐ-VDL ngày 09/4/2019 Vũ Hoài Sâm và cộng sự
           168. Quy trình tạo củ in vitro cây địa hoàng Quyết định số: 304/QĐ-VDL ngày 09/4/2019 Vũ Hoài Sâm và cộng sự
  Năm 2020 ()    
           169. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống hương nhu tía Quyết định số: 191/QĐ-VDL ngày 26/02/2020 Nguyễn Văn Thuận và cs
           170. Quy trình kỹ thuật sản xuất dược liệu hương nhu tía Quyết định số: 191/QĐ-VDL ngày 26/02/2020 Nguyễn Văn Thuận và cs
           171. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu hương nhu tía Quyết định số: 191/QĐ-VDL ngày 26/02/2020 Nguyễn Văn Thuận và cs
           172. Quy trình kỹ thuật nhân giống bạc hà Quyết định số: 192/QĐ-VDL ngày 26/02/2020 Các tác giả VDL
           173. Quy trình kỹ thuật trồng sản xuất dược liệu bạc hà Quyết định số: 192/QĐ-VDL ngày 26/02/2020 Các tác giả VDL
           174. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu bạc hà Quyết định số: 192/QĐ-VDL ngày 26/02/2020 Các tác giả VDL
           175. Quy trình kỹ thuật nhân giống sả chanh Quyết định số: 248/QĐ-VDL ngày 09/3/2020 Nguyễn Văn Thuận và cs
           176. Quy trình kỹ thuật trồng sản xuất dược liệu sả chanhhy Quyết định số: 248/QĐ-VDL ngày 09/3/2020 Nguyễn Văn Thuận và cs
           177. Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu sả chanh Quyết định số: 248/QĐ-VDL ngày 09/3/2020 Nguyễn Văn Thuận và cs
           178. Quy trình kỹ thuật nhân giống sâm báo Quyết định số: 645/QĐ-VDL ngày 29/6/2020 Phạm Xuân Luôn và cs
           179. Quy trình kỹ thuật trồng trọt dược liệu sâm báo Quyết định số: 645/QĐ-VDL ngày 29/6/2020 Phạm Xuân Luôn và cs
           180.  Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu sâm báo Quyết định số: 645/QĐ-VDL ngày 29/6/2020 Phạm Xuân Luôn và cs
           181.      
           182.      
           183.      

(Nguồn tin: )