ĐT/DA đã nghiệm thu

Viện Dược liệu nghiệm thu Đề tài cơ sở

Ngày 19/5/2014, Viện Dược liệu đã tổ chức nghiệm thu 02 đề tài cơ sở: “Nghiên cứu phương pháp chiết tách chất đối chiếu acid isoferulic từ dược liệu Thăng ma (Cimicifuga sp., Ranunculaceae)” do TS. Đỗ Thị Hà - Khoa Hóa thực vật làm Chủ nhiệm đề tài và “Nghiên cứu điều chế chất đối chiếu steviosid từ cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni)” do KS. Vũ Thị Vân Hồng - Khoa Bào chế Chế biến làm Chủ nhiệm đề tài. 02 đề tài này được đánh giá đạt kết quả tốt và đã được nghiệm thu.

(Nguồn tin: )