ĐT/DA đã nghiệm thu

Nghiệm thu đề tài ‘‘Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển dược liệu tỉnh Đồng Nai”

Chiều ngày 21/11/2022, Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ đề tài:  Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển dược liệu tỉnh Đồng Nai” do BSCKII. Lê Quang Trung chủ trì phiên họp. Đề tài do PGS.TS. Phạm Thanh Huyền và TS. BS. Phan Huy Anh Vũ làm đồng chủ  nhiệm.  Thư ký hành chính : ThS. Trần Tân Phong, Phó trưởng phòng , Phòng quản lý khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai; ThS. Ngô Lê Hoàng Long, Chuyên viên, Phòng Quản lý khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai; Ths. Đinh Thị Thu Trang – Viện Dược liệu và Ths. Lại Việt Hưng thư ký nhiệm vụ.

Hội đồng đã nghe đại diện đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, PGS. TS.  Phạm Thanh Huyền trình bày tóm tắt kết quả đề tài. Đề tài được thực hiện đúng tiến độ, báo cáo tổng hợp được trình bày tương đối đầy đủ, rõ ràng. Hoàn thành các nội dung của đề tài theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và thuyết minh đề tài đã được Hội đồng tư vấn thông qua; Chủng loại sản phẩm, số lượng và chất lượng sản phẩm đạt các yêu cầu khoa học.  Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế đồng thời đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài được tốt hơn. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Đạt.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)