ĐT/DA đã nghiệm thu

Viện Dược liệu: Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn về cây Ô đầu Hà Giang

Đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang”


Đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang”

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 62.72.04.06

 

 

 

NCS. VŨ ĐỨC LỢI 

Khoa Y Dược – ĐH Quốc gia Hà Nội

 

THỜI GIAN:         14 giờ ngày 07 tháng 07 năm 2014

 

ĐỊA ĐIỂM:           Phòng họp gác 4 - Viện Dược liệu

                                                 Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội


(Nguồn tin: )