Hội nghị - Hội thảo

Viện Dược liệu tổ chức Khóa tập huấn phương pháp xây dựng quy trình trồng -chăm sóc - thu hái sơ chế dược liệu

Sau 2 ngày (22 và 23 tháng 9 năm 2016), tại Viện Dược liệu, Khóa tập huấn phương pháp xây dựng quy trình trồng – chăm sóc - thu hái sơ chế dược liệu do Viện Dược liệu tổ chức đã kết thúc tốt đẹp và hiệu quả.

Dưới sự giảng dạy và hướng dẫn của các chuyên gia, toàn bộ học viên đã được cung cấp những thông tin tổng quan cũng như các kỹ năng và kiến thức cơ bản để Xây dựng nội dung quy trình và thiết kế thí nghiệm, bao gồm: Giống và kỹ thuật nhân giống; Chọn vùng trồng; Thời vụ trồng; Đất trồng và kỹ thuật làm đất; Mật độ, khoảng cách trồng; Phân bón và kỹ thuật bón phân; Kỹ thuật trồng; Chăm sóc và quản lí đồng ruộng; Thu hoạch, sơ chế và bảo quản; Tiêu chuẩn dược liệu; Tổng hợp và xử lý số liệu; Hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký..., xen kẽ là các hoạt động nhóm và thảo luận.

Kết thúc khóa học, các học viên đã hoàn thành khóa tập huấn và Viện đã trao chứng chỉ cho 14 học viên (là cán bộ kỹ thuật phụ trách trồng dược liệu của các công ty tham gia dự án BioTrade EU).

(Nguồn tin: )