Tạp chí

Tác dụng bảo vệ tế bào não của một bài thuốc hoạt huyết hoá ứ đối với chuột trải qua quá trình thiếu máu cục bộ – tưới máu lại

Tác dụng bảo vệ tế bào não của một bài thuốc hoạt huyết hoá ứ đối với chuột trải qua quá trình thiếu máu cục bộ – tưới máu lại

10/12/2014

Giá trị chữa bệnh của cây đại bi

Giá trị chữa bệnh của cây đại bi

10/12/2014

Tác dụng bảo vệ gan của cao linh chi trên mô hình gây nhiễm độc gan cấp tính bằng carbon tetraclorid

Tác dụng bảo vệ gan của cao linh chi trên mô hình gây nhiễm độc gan cấp tính bằng carbon tetraclorid

10/12/2014

Tác dụng bảo vệ gan của cao linh chi trên mô hình gây nhiễm độc gan mạn tính bằng diethylnitrosamin và carbon tetraclorid

Tác dụng bảo vệ gan của cao linh chi trên mô hình gây nhiễm độc gan mạn tính bằng diethylnitrosamin và carbon tetraclorid

10/12/2014

Kết quả bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của cây lãnh công hình đầu

Kết quả bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của cây lãnh công hình đầu

10/12/2014

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất sterol từ cây hồng bì

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất sterol từ cây hồng bì

10/12/2014

Antioxidant Activity of Some Synthetic Chalcones

Antioxidant Activity of Some Synthetic Chalcones

10/12/2014

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật và xác định tên khoa học cây ô đầu trồng ở Sa Pa (Lào Cai)

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật và xác định tên khoa học cây ô đầu trồng ở Sa Pa (Lào Cai)

10/12/2014

Các loài thuộc chi Panax L. ở Việt Nam

Các loài thuộc chi Panax L. ở Việt Nam

10/12/2014