Tạp chí

Khưa nam bết– một loài cây thuốc dân gian của dân tộc Lào

Khưa nam bết– một loài cây thuốc dân gian của dân tộc Lào

10/12/2014

Xây dựng phương pháp chế biến phụ tử ở Sa Pa

Xây dựng phương pháp chế biến phụ tử ở Sa Pa

10/12/2014

Tạp chí số 4 năm 2005

Tạp chí số 4 năm 2005

10/12/2014

Nghiên cứu nấm bệnh Sclerotium rolfsii hại cây bạch truật và khảo sát một số biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu nấm bệnh Sclerotium rolfsii hại cây bạch truật và khảo sát một số biện pháp phòng trừ

10/12/2014

Three flavonoid glycosides and two phenylpropane derivatives of Lasia spinosa L.

Three flavonoid glycosides and two phenylpropane derivatives of Lasia spinosa L.

10/12/2014

Nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu ngũ gia bì hương và ngũ gia bì gai ở vùng Sa Pa - Lào Cai và Phó Bảng - Hà Giang

Nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu ngũ gia bì hương và ngũ gia bì gai ở vùng Sa Pa - Lào Cai và Phó Bảng - Hà Giang

10/12/2014

Ảnh hưởng của dịch chiết quả nhàu Việt Nam lên sự chuyển hoá enzym ở gan chuột

Ảnh hưởng của dịch chiết quả nhàu Việt Nam lên sự chuyển hoá enzym ở gan chuột

10/12/2014